Hétköznapi kérdések az alpolgármesterhez

Bús Balázs az M0-ról és a legkisebbek jövőjéről

– Az idén a Parlament elfogadta a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló törvényt. A törvény miatt Önök aláírásgyűjtést kezdeményeztek.

– Sajnos a Parlament valóban elfogadta a törvényt, bár véleményem szerint a döntés meghozatala nem volt kellően előkészítve és megalapozva. A törvénnyel a lényegi problémánk az, hogy a melléklete pontosan meghatározza az épülő M0 nyomvonalát, mely Észak-Buda területén, pontosabban Békásmegyernél a kerületet érinti. Sajnos abban az esetben, ha ez a törvény változatlan formában marad, 40-50.000 ember élete megnehezül.

– A Fidesz mindvégig ellene volt ennek a megoldásnak?

– A törvényt a kormánypártok többségi alapon elfogadták, a Fidesz ellenezte. Mi korábban is azt mondtuk, hogy Észak-Budán két új Duna-híd megépítésére van szükség, egy időben a 10-es és a 11-es utak összekötésével. Az M0-ás nyomvonala esetében pedig azt gondoljuk, hogy egy várost elkerülő útnak valóban el kell kerülnie a várost, annak érdekében, hogy ez az ott élők életét hátrányosan ne befolyásolja. Aláírásgyűjtésbe pedig azért kezdtünk, mert úgy látjuk, hogy csak lakossági nyomásra lehet a törvényt felülvizsgáltatni, és a nyomvonalat megváltoztatni.
Jómagam 1996-ban azért költöztem feleségemmel Békásmegyerre, mert azt gondoltuk, hogy a családalapításhoz a legjobb olyan településrészen lakni, ahol a jó levegő adott, és most úgy látom, hogy akkor jól döntöttünk. Ez kerülne most veszélybe.

– Mit mondanak a civil szervezetek?

– A környezetvédelmi társadalmi szervezetek és a békásmegyeri civil szervezetek is ellenzik az M0 tervezett nyomvonal tervét, és az Önkormányzatot arra kérik, hogy ne engedjük a kerületen belüli vonalvezetést. Frakciónk ezen kéréseket a testületben mindenféleképp támogatni fogja.

– A testület előtt szerepelt a Csillaghegyi Óvoda ügye.

– Nem először tárgyalta a Képviselő-testület az Ürömi úti Óvoda ügyét. Korábban döntés született, hogy a Papírgyár utcai ingatlant addig nem értékesíti az Önkormányzat, amíg új óvoda építésére alkalmas ingatlant nem találunk. Ezen ingatlan alkalmas lehetne az Ürömi úti Óvoda helyett új óvoda építésére, mivel az Ürömi úti Óvoda valójában óvoda céljára nem alkalmas, és korábban nem is e célból épült.
Ezzel egy időben felvetődött az Álmos utcai bölcsőde kérdése is, mely helyett szintén célszerű lenne egy korszerűbb bölcsődét építeni, ráadásul a bölcsődei férőhelyeket bővíteni lenne szükséges. Sajnos a Képviselő-testületben az MSZP-SZDSZ frakció a Papírgyár utcai ingatlant még az előtt szeretné értékesíteni, hogy más ingatlant óvoda építésére kijelöltünk volna.

– Milyen véleményen volt a szülői munkaközösség?

– A szülői munkaközösség álláspontja teljes egészében megegyezik jómagam és a frakciónk álláspontjával, azaz az ingatlan értékesítését addig nem szabad elkezdeni, amíg más alkalmas ingatlant nem találunk. Nagyon fontos lenne, hogy ez mielőbb megtörténjen, és minél hamarabb a térségben új óvoda és bölcsőde létesülhessen.