Bérlakásokat kell építeni!

Beszélgetés Bús Balázs alpolgármesterrel, a 4-es választókerület országgyűlési képviselőjelöltjével.

Szereti Óbudát? Mit jelent Önnek?

1984-ben az első munkahelyem Békásmegyeren volt, és azóta is sok szálon kötődöm Óbudához, Békásmegyerhez. ’96 óta lakom a kerületben, ’98-óta az önkormányzatban képviselőként dolgozom. Szeretem a kerület sokszínűségét, a Duna partját, a hegyvidékét, a még megmaradt régi városrészeit, romjait, de a lakótelepeket is kedvelem. Szeretem a jó levegőjét, a szigetet. Szóval nagyon szeretek itt élni, és örülök, hogy ennek a kerületnek az egyik képviselője lehetek.

8 éve képviselő 4 éve alpolgármester, most pedig parlamenti képviselőnek indul. Elég volt ennyi az önkormányzati munkából?

Nem, nem volt elég, mivel hozzám a legközelebb a várospolitika áll, de azt látom, hogy azon települések fejlődnek gyorsabban, ahol jó a kapcsolat az önkormányzat és a parlamenti képviselő között, vagy ad absurdum, a polgármester egyben parlamenti képviselő is, hisz így jobban tud a településéért lobbizni. Sajnos Óbuda lakossága és önkormányzata az elmúlt 12 évben nélkülözni volt kénytelen ezt a fajta segítségét, és ezen változtatni kell. Tehát amiért vállaltam a képviselőséget, az azért történt, mert úgy gondolom, hogy helyi politikusként a parlamentben többet fogok tudni tenni Óbudáért, mint ahogy az eddig történt.

Egy korábban megjelent cikkben olvashattuk, hogy Tarlós István Önt javasolta utódjául polgármesternek, illetve egy őszi Gallup kutatás eredménye is azt mutatja, hogy az óbudai lakosok többsége Önt szeretné látni majd a kerület élén. Indul polgármester jelöltként?

Nagyon megtisztelő volt a polgármester úrtól ez a javaslat, hisz közvetlenül mellette dolgozom most már 4 éve, mégis azt kell mondanom, hogy a polgármesteri kérdéssel csak a parlamenti választás után szabad foglalkozni, de határozott álláspontom az, hogy a kerület érdekét a jövőben a legjobban az szolgálná, ha olyan parlamenti képviselői lennének, akik a helyi közügyek iránt is érzékenyek, aktívak, vagy akár a helyi önkormányzatban is szerepet vállalnak. Én a magam részéről a jövőben is aktívan szeretnék a kerület érdekében dolgozni és politizálni.

Milyen feladatokat, ügyeket tart fontosnak, amelyet a parlamentben képviselnie kellene?

A következő ciklusban fel kell gyorsítani azokat a fejlesztési kérdéseket, melyek a mai napig megoldatlanok. Haladéktalanul hozzá kell látni Észak-Buda közlekedés fejlesztésének, 2 új Duna híd megépítésének, a Római-parti gát megépítésének, a panel rehabilitáció olyan állami támogatásához, mely nem jelent újabb lehetetlen terheket az ott élőknek. Szükségesnek látom az agglomerációs törvény felülvizsgálatát is, hisz az rögzíti, hogy az MO körgyűrű Óbudát érintve a Békásmegyerieknek elviselhetetlen környezeti megterhelést fog okozni. A „játszva megelőzni” játszótér program országos programmá terjesztésére, a zöld területek fokozottabb védelmére, a családpolitikai program visszaalítására (melynek egyébként annak idején az egyik kidolgozója voltam), szociális bérlakás építés beindítására, közmunka-közhasznú munka bővítésére, azaz a munkanélküliség csökkentésére lenne szükség. Tehát helyi és országos ügyek képviseletére együttesen is szükség van, úgy, hogy közben azok az értékek is érvényesülhessenek, melyek egy polgári társadalomban elengedhetetlenül szükségesek. Ilyen a szolidaritás, a szubszidiaritás és az emberi méltóság képviselete.

Az Ön körzetében most a parlamenti képviselő egyben evangélikus lelkész is. Mi a véleménye arról, ha az egyházi emberek politizálnak?

Nem tartom problémának, ha az egyház képviselői politizálnak, azt viszont szomorúnak tartom, ha valaki pont azokat nem képviseli, akik őt megválasztották. Nem az a baj, hogy a politikus lelkész, vagy pap, hanem az, ha nem dolgozik. Úgy vélem, hogy akit helyi képviselőként választanak meg, annak kutya kötelessége a helyi érdekeket, a helyi lakosokat képviselni a parlamentben. Sajnos a jelenlegi képviselőről ez nem mondható el, azaz erre a feladatra tovább már nem alkalmas. Megméretett és könnyűnek találtatott.

Mit terveznek jövőre?

Most zajlik a költségvetés vitája, melyben én is és a Fidesz frakció is számos javaslatot tettünk, mely a kerületben élők javát szolgálhatja. Ilyen a születési támogatás, a szociális ösztöndíj, a Békás busz járatsűrítése, az iskolai sportudvarok felújítása, fejlesztése, a Csúcshegyi előszabályozási terv, a Máltai játszóterek bővítése, a csatornázás és a zöldterületek karbantartása. Nagyon fontosnak tartom, hogy a kerület kulturális életét még színvonalasabbá tehessük, nagyobb támogatásban részesíthessük. Bízom benne, hogy ezek a tervek nem csak nekünk, de a képviselők többségének is fontosak, és akkor Óbuda 2006-ban is gyarapodhat, fejlődhet.

Az Ön nevéhez fűződik a Civil Kerekasztal, a Civil Kávéházi Fórum megalakulása is. Számos szervezettel van az önkormányzatnak kapcsolata. Fontosnak tartja a szerepüket, a “civilek” munkáját?

A várospolitikában az egyik legfontosabb kérdésnek tartom a civil szereplők részvételét, hisz rendkívül sokat segítenek a munkájukkal, rengeteg forrást hoznak a programjaikkal a kerületbe, mely szintén az itt élők javát szolgálja. Azt gondolom, hogy az a támogatás, melyet a civil szervezeteknek biztosítunk, felfogható pályázati önrészként is, hisz a tapasztalatok szerint 1 önkormányzati forint a civil szervezeteknél + 4 forintot hoz. Fontos az a feladatvállalás is, ahol civil szervezetek önkormányzati alapfeladatot látnak el, elsősorban a szociális területen.

Ön az a városvezető, akit megkereshetnek a lakosok a problémájukkal, hisz mindenkit fogad. Fontos Önnek, hogy ilyen kapcsolata is legyen a lakosokkal? Ez visszajelzés Önnek?

Talán a legfontosabb kérdésnek tartom, hogy azoktól, akik minket megválasztanak ne szakadjunk el, a megválasztásunk után is képviseljük őket, és így elérhetőek is legyünk. A rendszerváltozásnak különben semmi értelme nem lett volna 16 évvel ezelőtt. Szóval nekem fontos a lakossági kapcsolat, lakossági észrevétel, a lakossági segítség.

Melyik korosztály keresi fel Önt leggyakrabban?

A szociális terület miatt elsősorban az idősek, és meg kell hogy mondjam, alpolgármesterségem alatt a legtöbbet az idősebb emberektől tanultam. Az gondolom, hogy nagyon sokat köszönhetünk nekik. Simon Weil mondta, hogy az embereknek meleg csend kell és jeges tumultust kapnak. A mi feladatunk az, hogy az időseknek ezt a meleg csendet biztosíthassuk, hogy egészségben és nyugalomban élhessenek, illetve ha aktívan akarnak élni, akkor ahhoz is biztosítsuk a szükséges feltételeket.

És a fiatalok? Fontos önnek a fiatal generáció is, mit gondol a mostani fiatalokról?

Nagyon sok fiatal is megkeresett, ők elsősorban a lakás problémáik miatt, illetve a bölcsődei férőhelyek kapcsán. Mindkét kérdésben nagyobb állami szerepvállalásra van szükség. A bérlakás kérdésben drasztikus változásokra lesz szükség. Sajnálatos módon az önkormányzatok az első ciklusban privatizálták a lakásvagyonukat, így most a rászorulóknak nagyon szűkösek a lehetőségeik, és nagyon sokan vannak, akik a jövedelmük alapján nem tudnak se megtakarítani, se hitelt felvenni, azaz csak az önkormányzatokban bízhatnak. Nekik bérlakásokat kell építeni. A bölcsődékkel kapcsolatban meg elmondható, hogy szomorú az a munkaerő-piaci feltétel, hogy a kismamák egyre kevesebb időt tudnak eltölteni a gyerekükkel, mert féltik a munkahelyüket. Nekik biztosítani kellene a védett munkahelyeket és a részmunkaidős foglalkoztatást is.

Ön családos ember. A városvezetés sok elfoglaltsággal jár. Hogyan tudja összeegyeztetni? Miben tudják segíteni az Ön munkáját?

Szerencsés embernek mondhatom magam, mert a családom pont azt biztosítja számomra, amit az otthonnak is nyújtania kell: a nyugalmat és a biztonságot úgy, hogy türelmesek is a sok elfoglaltságom tekintetében, de ha egy szóval kellene válaszolnom, azt mondanám, hogy szeretnek.

Köszönjük az interjút.