Március 15.

Tisztelt Ünneplő Közönség, Kedves Budai Polgárok!

A modern magyar nemzet születésnapja ez a nap. Március tizenötödike a történelmi múlt megpróbáltatásai által egybekovácsolt közösségről, ennek a közösségnek a jelenben vállalt felelősségéről és a jövőépítésről szól. Március tizenötödike a legszebb megnyilvánulása a magyar társadalom jövő iránti elkötelezettségének. 1848 a kárpát-medencei magyar társadalom egészének víziója volt. A Pilvax kávéház diákjait, az akkor Pozsonyban ülésező országgyűlés nemesi képviselőit, és mindenkit, aki magyar szabadságot és jólétet akart a jövő felé fordulás forrasztott egybe.

Nekünk a történelem során mindenért keményen meg kellett harcolnunk, mi semmit sem kaptunk könnyen. 1848 magyar fénypontjai arra is megtanítottak bennünket, hogy sikerre csak az azonos értékeket vallók összefogásával számíthatunk. Sok mindent másként gondolt Kossuth, Széchenyi, Deák, és mindegyiküket egyformán bírálta Petőfi Sándor. Sok mindenben nem értettek egyet 1848 nagyjai, de mindannyian a megújulásért, az igazságosabb magyar jövő megteremtésért, a magyarság felemelésért küzdöttek.

Érdemes egy pillanatra körülnézünk magunk körül. Sokan, akik a mai napon ugyanígy 1848 hőseit említik, csak szavakban idézik meg Őket, tetteikben pont azt képviselik, amiért 1848 magyarsága oly elszántan küzdött: az önkényt, a hatalmi arroganciát, az igazságtalan és a szabad jövőt megfojtó, hazug világot.

Valódi szabadság csak az önkormányzati elvnek az állam minden intézményein való következetes keresztülvitele mellett lehetséges – fogalmazta meg Kossuth Lajos. Nekünk, akik az önkormányzatokat képviseljük Budán, másoknál is jobban át kell éreznünk e megállapítás igazságát és aktualitását. Értelmetlen megszorításokból nem lehet megújulást elérni, hazugságokból nem lehet valóságot építeni. A haza csak akkor lehet erős, ha mindenki szívesen és önként teljesíti polgári kötelességeit, mert tudja: érte történik minden.

1848 ifjúsága hitte, hogy ez világ megvalósítható, hitt a jövő lehetőségeiben.

Azon a régi estén kivilágították a várost. Pest és Buda fénylett, mert akarta a világosságot. Emlékezzünk tehát erre a jobb élet vágyát fölvillantó fényre a mai napon.

Köszönöm, hogy meghallgattak!