Örökségvédelem 2008

Tisztelt Miniszter  Úr,

Tisztelt Főpolgármester Úr,

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

„A múlt megbecsülésén  épül a jelen” mondta egykor Széchenyi István ezért is öröm számomra, hogy a Kulturális Örökség Napjához méltó helyszínen, Óbudán az Aquincumi Múzeumban köszönthetem Önöket. Köszönöm, hogy eljöttek, mert – szerénytelenség nélkül állíthatom – van mit ünnepelnünk.

A kerületünkben található római kori régészeti örökségnek fővárosi-, országos-, sőt európai jelentőssége közismert. Ez a mostani jó alkalom arra, hogy felhívjuk a figyelmet: Óbudán egymást érik az őskori régészeti feltárások, de a középkorból és az ezt követő korokból is meghatározó épített örökségi elemekkel büszkélkedhetünk. A Zichy kastély, a Hajógyár, A Kiscelli kolostor és templom, a gázgyári együttes, a Zsinagóga vagy éppen a Szent Péter és Pál plébániatemplom bizonyítja, hogy a fővárosnak kulturális és épített örökségi szempontból megkerülhetetlen része Óbuda.

Ez arra kötelez bennünket, hogy történeti értékeink feltárására, megőrzésére, védelmére és megismertetésére fokozottan figyeljünk. Akkor járunk el gondos gazda módjára ha, – a kerületfejlesztési koncepciónk szerint – ezen értékeket a városfejlesztési és kulturális projektjeinkben hasznosítjuk. Céljaink között szerepel, hogy az örökségi elemek révén a fővárosi turizmuson belül jelentősebb szerephez juthassunk.

Mivel kiemelt figyelmet fordítunk a szélesebb értelemben vett örökségi elemeink megismertetésére és arra, hogy ezek védelmének fontosságát tudatosítsuk, el lehet mondani, hogy a Kulturális Örökség Napja megrendezési joga megérdemelten került a III. kerületbe.

Ezt bizonyítja az is, hogy a már 5. éve rendszeresen megtartott „Felfedező utak” programsorozatunk egyik sétáját integrálni tudtuk a Kulturális Örökség napjainak programjai közé.

Az Aquincumi Múzeum és a szintén a Budapesti Történeti Múzeum fíliájaként működő Kiscelli Múzeum Óbuda legjelentősebb múzeumai, egyúttal a III. kerületi önkormányzatnak együttműködő partnerei. Annak ellenére, hogy ezen intézmények fenntartása nem kerületi feladat, lehetőségeinkhez mérten segítjük a színvonalas programok létrehozását, amelyért saját rendezvényeinkhez szakmai segítséget kapunk a múzeumok munkatársaitól. A kitűnő kapcsolat ellenére a kerületi önkormányzat lehetőségei végesek. A fenntartó Fővárosi Önkormányzat költségvetésének alakításán múlik, hogy ezek a nemzetközi jelentőségű intézmények meg tudnak-e felelni a mai kor elvárásainak, tudják-e megfelelően fogadni az ide látogatókat. Minden fejlesztés öröm számunkra, ugyanakkor elszomorít bennünket, ha értékeinket forráshiány miatt nem lehet megmutatni kellőképpen. Szerencsére állnak előttünk jó példák is. A Szépművészeti Múzeum működéséhez az állam elismerésre méltó módon járul hozzá, és ez az eredményeiben is megjelenik. Remélem, hogy a főváros mellett az állam is a Szépművészetihez hasonló módon támogatja a jövőben az Aquincum Múzeumot, mely így hasonlóan fontos és megbecsült kiállítóhelye lesz a fővárosnak.

Óbuda rendkívül gazdag kultúrtörténeti emlékhellyel rendelkezik, ugyanakkor a főváros északi kapujaként szervesen kapcsolódik a XXI. század Budapestjének fejlődéséhez. Az elkövetkezendő években dől el, hogy a városrész organikus fejlődése miként képes integrálni a meglévő építészeti, régészeti adottságokat.

Tisztában vagyok azzal, hogy a településfejlesztés elsősorban a várospolitika és az építészet felségterülete, ugyanakkor nyilvánvaló, hogy a helyi vélemények, kezdeményezések figyelmen kívül hagyása csak egy hideg, mesterségesen konstruált megoldást eredményezne.

Igen, a múlt megbecsülésén épül a jelen, de a múlt nem lehet gátja a fejlődésnek sem. Meg kell találni – főleg itt Óbudán – a helyes középutat, mértéket, hogy a városrész úgy tudjon fejlődni, hogy közben az örökséget is megőrzi és láthatóvá teszi.

Talán elnézik nekem, hogy a Kulturális Örökség Napja alkalmából az előbb említettekhez hasonló problémák és megoldásra váró feladatok is eszembe jutottak. Akiknek azonban az örökségi napok rendezvényei elsősorban szólnak, a kerületi, budapesti polgároknak, érdeklődőknek; remélem, hogy a programok csak szép élményeket, felejthetetlen kalandot, önfeledt ismeretszerzést fognak nyújtani, és kiszakadva a mindennapi élet egykedvűségéből ráirányítják érzékszerveiket a körülöttünk jelen lévő szépségekre, a kulturális és épített emlékeink felbecsülhetetlen értékére.

Köszönöm a rendezvény szervezőinek, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal munkatársainak, hogy lehetőséget teremtettek egy témáját tekintve fontos-, tartalmában színvonalas rendezvény megtartására. Engedjék meg, hogy gratuláljak munkájukhoz, mely által néhány év leforgása alatt ilyen széleskörű társadalmi összefogást teremtettek a kultúra igaz ügye melletti kiálláshoz.

Köszönöm hogy meghallgattak!