Szent Margit kórház

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt óbudaiak!
Engedjék meg, hogy először Dr. Pintér Endre egyetemi tanár, a kórház egykori sebészfőorvos tanulmányából visszaidézzem a Szent Margit kórház alapítása körüli időket:
„1897-ben két esemény örvendeztette meg az óbudaiakat. Február 20-án megnyílt a Kisfaludy Színház (a II. Világháború utolsó heteiben semmisült meg) és azt követően október 31-én felavatták, majd ünnepélyesen átadták a Szent Margit Kórházat a Bécsi úton. A Pesti Napló október 3l -én megjelent számában olvashatjuk, hogy a kórház 100 beteg számára létesült.

Építését egy 1889 évi tanácsi határozat mondta ki. A Pesti Hírlap arról tudósít, hogy a terület nagysága 2803 négyszögö1, az építési összeg 240. 000 Forint. A Főménőki Hivatal tervei szerint az épület Bécsi-úti homlokzattal a Föld és a Kiscelli utcák által határolt területet foglalja el. A kórház 3 épületrészből áll. Az U alakú épület a gyógyításra, egy a gazdasági, gondnoki feladatok ellátására épült, míg a Kiscelli útra néző egybefoglalja a kápolnát és a bonctermet. „A házi kápolna a szeplőtelenül fogantatott boldogságos Szűznek van ajánlva, ahol naponként reggel 6 órakor szentmise, vasár- és ünnepnapokon délután litánia tartatik”. A Monarchia közintézményeinek szabvány stílusa szerint emelt kórházban az akkori kívánalmaknak megfelelően 12-16 ágyas kórtermeket alakítottak ki. Az emeleten műtőhelyiség és a magánkórtermek között laktak az orvosok és itt voltak a hivatali helyiségek is. A másodorvosokat bentlakásra kötelezték. 4 orvos, 10 vincés nővér látta el kezdetben a betegeket. Utóbbiak lakása a földszinten volt. A belgyógyászati, a sebészeti és a szülészeti osztályokból álló intézmény eleve a Szent János Kórház részlegeként működött és ez a függőségi viszony magyarázatul szolgál a később kialakult áldatlan állapotokra is. Ellátta Óbudát, de a környező pilisi falvakat is, így kb. 50-60 ezer ember kórházi gyógykezelését kellett volna biztosítania, ami már kezdetben kilátástalan volt. Az orvosi fizetésről csak annyit, hogy az nagyjából megfelelt egy hajógyári jó szakmunkásénak. A kórház felépítésekor a Bécsi utat a Föld utcáig kikövezték, ettől északra már csak földút és a kiscelli agyagvonulatba kapaszkodó téglagyárak sorakoztak. A hegyoldalon mindenütt szőlő és gyümölcsös kertek feküdtek. Kezdetben valójában csak 80 ágy állt a gyógyítás rendelkezésére. Óbuda lakossága az intézmény átadásakor kb. 25 ezer volt és már kezdetben szűkösnek bizonyult.

Elgondolkodtató, hogy a kórház szubordinált helyzete ellenére milyen kiváló orvosi karral kezdte és folytatta működését. Az első igazgató Irsay Arthur belgyógyász tanár a hazai gégészet úttörőjeként is jeleskedett. Prochnov József vezette a sebészetet, míg a női osztály élén Semmelweis hazai és külföldi elismertetéséért oly sokat fáradozó Dirner Gusztáv állt. A Semmelweis Emlékbizottság titkáraként is működött egy időben. A kisded részleget Berend Miklós vezette. Érdemük, hogy a maradi szempontok szerint épült létesítmény falai között csakhamar kiemelten színvonalas szakmai munka folyt.”

Azóta 110 év telt el. A kórház jelentősége nőtt, ahogy a kerület és az agglomeráció lakossága is. Az elmúlt évek során folyamatosan találkozott az óbudai közvélemény a Margit kórházzal kapcsolatos elképzelésekről, melyek a Fővárosi Önkormányzathoz, mint a Margit kórház tulajdonosához köthetőek. Az Európai Uniós választás előtt a Margit kórházat onkológiai profilú szakkórházzá kívánták alakítani a manuális osztályok egyidejűleg történő megszüntetésével. Ezt akkor, a választásokra való tekintettel levették napirendről. Akkoriban a Margit kórház felügyelőtanácsának az elnökét Havas Szófia fővárosi szocialista képviselő látta el, akit kértünk, hogy a javaslatról ők is alkossanak véleményt. Akkor néma csend volt a válasz, melyet tegnap végre megismerhettünk. Hosszú szülés volt. Havas Szófia azóta a Szt János Kórház orvosigazgatójaként, fővárosi képviselőként és a Regionális Egészségügyi Tanács elnökeként azt javasolta, hogy a szent Margit kórházban szűnjön meg a sebészet, a szülészet-nőgyógyászat és a csecsemő-gyermekgyógyászat. A javaslat még az Egészségügyi Miniszter elképzelését is túlszárnyalta, és végtelenül aljas és cinikus, mert a megszüntetendő ágyakat a saját kórházába kívánja telepíteni. Tudom persze, hogy Havas Szófiát – urambocsá Horn Gyula kerületi lakost – Molnár Lajost, Demszky Gábort és Gyurcsány Ferencet nem érdekli, hogy az óbudaiaknak, békásmegyerieknek és az agglomerációban élőknek lesz-e a jövőben megfelelő egészségügyi ellátásuk, hisz ők nyugodtan mehetnek a részükre fenntartott kiemelt jól felszerelt kórházba. Mi nem. Az már csak a sors érdekes játéka lehet, hogy a kórház szülészetének és nőgyógyászatának a megszüntetését tegnap a nemzetközi nőnap alkalmából jelentik be egy szál szép vörös szegfű kíséretében.

Tisztelt hölgyeim és Uraim!

Megkérdezhetjük, hogy vajon Havas Szófia és az Egészségügyi Miniszter tudja-e, hogy mit tesznek tönkre?

Az 54 ágyas sebészeti osztály általános sebészet, mely évente 1700 műtétet, ahol ezen túlmenően ambuláns műtéteket és egynapos sebészeti beavatkozásokat is végeznek. Az osztály 20 éve kiemelten foglalkozik a gyulladásos bélbetegségek sebészeti kezelésével, és így az országban a legnagyobb műtött gyulladásos bélbeteg-csoporttal rendelkezik. Az intézmény és az osztály elhelyezése és infrasturkturája (4 hatágyas, 2 ötágyas, 6 háromágyas, 2 kiemelt komfort fokozatú egyágyas kórterem; légkondicionált műtő, központi sterilizáló) az országban szokványos formákkal minden szempontból összevethető, az összehasonlítás viszont mindenképpen előnyös a funkciókat átvenni készülő intézménnyel szemben.

Az elmúlt 3 évben a Belgyógyászati és Gasztroenterológiai Osztály a Semmelweis Egyetem oktató osztálya lett és megkapta a kiemelt gasztroenterológiai centrum minősítést is. Teljesen felújították a műszerparkot. Alapítványt hoztak létre, mely közel 20M Ft-al járult hozzá a fejlődéshez (szakambulancia és endoszkópos laboratórium felújítása, korszerű ultrahang készülék vásárlása).

Miért aggályos a Margit kórház Sebészetének, szülészet-nőgyógyászatának a bezárása? Egyrészt, mert ezzel az összes többi aktív ellátás elsorvad (így a gasztroenterológia is, hiszen a sebészet-gasztroenterológia csak együtt és kölcsönösen működik), másrészt Fővárosi szinten a Sebészet által végzett speciális műtétek nem pótolhatók (gyulladásos bélbetegek műtétei), sőt országos jelentőségű is, hiszen a Szegedi Egyetemtől Miskolcon át az ország minden tájáról igénybe veszik. Ezeket alátámasztja az országos gasztroenterológus szakfelügyelő főorvos szakmai állásfoglalása, mely szerint a Margit Kórház Sebészeti-Gasztroenterológiai egységét országos központtá kéri nyilvánítani a gyulladásos bélbetegségek tekintetében. Természetesen az egyszerű műtétek is a Jánosba kerülnek át. Aki járt-e már a János kórház sebészetén beláthatja, hogy ez sokkolni fogja az óbudai polgárokat. 25 ágyas kórtermek, múlt századi műtő struktúra, középkor. Az nem kérdés, hogy az ottani sebészet és gasztroenterológia nem képes további 130 ezer ember ellátására csak jelentős színvonal csökkenéssel és igen hosszú várólistákkal.

Tisztelt egybegyűltek!

Megkérdezte valaki, hogy a szülészet-nőgyógyászat területén a János Kórház évi kb. 1400 szülése mellett, hogyan fogja ellátni a Margit Kórház évi 1700 szülőnőjét. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy a Margit Kórházban nemcsak óbudaiak szülnek, de őket is el kell látni valahol, miközben mindenhol csökkent az aktív szülészeti ágy. Azt is meg kell említeni, hogy a Margit Kórház nőgyógyászatán olyan onkológiai műtéteket végeznek, melyet a János Kórházban soha nem csináltak.

Látni kell tisztán, a kórházban megmaradó speciális profilú belgyógyászati osztályok érdemi működése aktív sebészeti háttér nélkül szakmailag elképzelhetetlen. A kórházat halálra ítélték.

Tisztelt egybegyűltek!

5 éve az óbudai képviselőtestület azért indította el saját költségén – a fővárosi önkormányzat és a BKV helyett – a Békás-buszt, hogy a Békásmegyeriek és Csillaghegyiek átszállás nélkül tudják elérni az Óbudai temetőt, a Vörösvári úti Szakrendelőt és a szent Margit kórházat. Ezt a járatot -még egyszer mondom, a főváros helyett fizetik az óbudaiak. Ezentúl egy III. kerületi lakos, a kórházi kezelés kapcsán, utazási költségként 460 forint helyett 1380 forintot fog fizetni, vizitdíj nélkül. Ezt hívják ma esélyegyenlőségnek. Tudjuk a vizitdíj kapcsán is, hogy az egészségügyi ellátásból a legszegényebbek és a rászorulók fognak kiszorulni. Róluk- rólunk a ma kormánya lemondott.

4 éve a kerület átvette a fővárostól a járó beteg szakellátást és szakrendelőket, azért, mert a főváros a feladatát képtelen volt szakszerűen ellátni. Jelezni kívánom itt is, hogy fővárosi feladatot látunk el kerületi forrásból.
Most pedig eljutottunk oda, hogy már a kórháznak azokat az osztályait is megszüntették, melyek az alapítás óta léteztek. Ezt a kórházat az óbudaiak téglajegyeiből 1897-ben alapították meg úgy, hogy már akkor is ellátta Óbuda környékét, és a Pilisi vidéket is.
A ún. reform elindítása óta Polgármesterként kétszer írtam levelet az egészségügyi miniszter úrnak, egyszer a miniszterelnök úrnak, levélben kerestem meg a két szocialista országgyűlési képviselőnket, akik az un. reformot megalapozó törvényt egyébként megszavazták. A Képviselőtestületünk kétszer hozott egyhangú határozatot a kórház osztályainak megmaradása érdekében. Itt kell elmondani, hogy a helyi szocialista és szabaddemokrata önkormányzati képviselők is kiálltak a korház osztályainak érdekében. Véleményünket mégis lesöpörték az asztalról. A Gyurcsány kormány nem foglalkozott érdemben Óbuda 124 ezer lakosával, azokat cserbenhagyta.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Végül el kell gondolkodnunk azon is, hogy ki miért felelős ebben az országban. Tévednek, amikor azt gondolják, hogy az egészségügyi reformnak csúfolt rombolásért Molnár Lajos egészségügyi miniszter lenne a felelős. Mert ki is ő valójában? Egy beosztott stróman, de a felelősséget ebben a kormányban Gyurcsán Ferenc viseli. Nyomatékosítsuk, a Margit kórház osztályainak megszüntetéséért és végső soron a kórház lassú haláláért Gyurcsány Ferenc miniszterelnök a felelős.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Látható és érzékelhető, hogy a főváros a Margit kórház leépítésével, a mellettünk levő Kossuth Zsuzsa Szakiskola megszüntetésével az ingatlanok kapcsán más elképzeléseket dédelget magában, mint amit mi itt óbudaiak jónak tartanánk, ezért e hó végén a Kossuth Zsuzsa Szakiskola területére a múlt hónapban elrendelt változtatási tilalmat a Szent Margit kórház területére is kiterjesztjük. Nem nyugodhatunk bele, hogy tönkretegyék a kerület egészségügyi ellátás, hisz a III. kerületben más fekvőbeteg ellátó egészségügyi intézmény nincs. Ezért a jövőben is mindent megteszünk, ha kell a kormánnyal szemben, hogy a kerületiek egészéghez való jogát és ellátását biztosítsuk.

Tisztelt egybegyűltek!

Irsay Artur a kórház első igazgatója 1907-ben – pont 100 éve – mondta: “Olyan kórházat szeretnék, ahol a szegény betegek hasonló körülmények között gyógyulhatnak, mint a fejedelmek.”
Ma pedig mi egyszerűen azt szeretnénk, hogy Óbudának és környékének kórháza és egészségügyi ellátása legyen úgy, ahogy eddig is volt 110 éven keresztül.

Köszönöm, hogy meghallgattak!