Anyatej Világnapja – 2011

Ahhoz, hogy a gyerekek fölnőjenek, nem kell külön szoba, mindegyik szobába külön tévé, a gyermekneveléshez család kell. – Papp Lajos (szívsebész)

Tisztelt kollégák, tisztelt meghívottak!

Az ismert orvos röviden, de annál pontosabban írja le, hogy mire van egy gyermeknek szüksége. Természetesen más miatt fontos az apa, és megint mást ad gyermekének az anya közelsége. A mai nap, az anyatej világnapja elsősorban a nők életében jelent kitűntetett időpillanatot. Igazi tartalmát azok láthatják pontosan, akik már végigélték az anyaság, fogantatástól a csecsemőkoron át egészen a nyiladozó értelmű kicsik neveléséig terjedő életállapot minden percét. Ez ugyanis az az időszak, amikor az anyák társas kapcsolataival szemben elsőbbséget élvez a gyermek. A szoptatás nem pusztán egy jól körülírható biológiai szükséglet kielégítése, még csak nem is a nők hormonháztartásában bekövetkező állapotváltozás; sokkal több annál. A mindennél szorosabb anya-gyermek kapcsolat kialakulásának kezdete. Számunkra, férfiak számára ezt szimbolizálja az anyatej, ez által ad egyértelmű jelzést az új élet élni akarásáról.
Ugyanakkor a csecsemő egészséges fejlődésének kiindulópontjaként is tekinthetünk rá, mely nélkül a kis szervezet kevésbé lehetne ellenálló a fertőzésekkel szemben. Ebben a korban a gyermekek fizikai egészsége mindennél fontosabb. Ezt érzik az anyák is, ám nem biztos, hogy minden részletében tudják, mit is kell ennek érdekében tenniük. Ezért van nagy szükség az önök segítő, felvilágosító munkájára.
Ahogy a felelős anya igyekszik megóvni gyermekeit a nemkívánatos környezeti hatásoktól, úgy a kerület egészségneveléssel ösztönzi a felnövő generációt a tudatos életforma melletti döntésre. Elég pontosan ismerjük a XXI. század csábításait, mely a természetes ételek, italok helyett a művi termékek felé orientál. Talán ennél is fontosabb azonban az a befogadó közeg, melyet a kisgyermek a családjában, a nagyobbak pedig a szűkebb szociális közegükben keresnek. Ha gondoskodásra és elfogadásra találnak, jó esélyük lesz arra, hogy kiegyensúlyozott és hasznos tagjai legyenek majd saját későbbi közösségüknek. Sigmund Freud pszichoanalitikus úgy fogalmazott: A lelki egészségnek két kritériuma van: képesség a munkára és képesség a szeretetre.
Nos az anyatej világnapján őszintén kívánom mindannyiuknak, hogy a munkájuk során is sikerüljön megóvni a fentebb említett lelki egészségüket. Az anyák találják meg az csecsemőkort már elhagyó gyermekeikkel is az őszinte és bizalmas kapcsolatot. Vigyázzanak a gondjaikra bízott kicsikre, és saját belső egyensúlyuk fenntartására. Ahhoz, hogy jelenlegi társadalmunk biztos alapokon álló emberek közössége válhasson a jövőben, sok csecsemőkre, gondoskodó szülőkre és jól képzett szakemberekre van szükségünk. Mindannyiukra számítunk.
Köszönöm, hogy meghallgattak.