Együttműködve változtatni és fejleszteni

Óbuda-Békásmegyer vezetőjével, Bús Balázzsal beszélgettünk a kerület előtt álló feladatokról, lehetőségekről és arról, hogy milyen körülmények szükségesek ahhoz, hogy a hivatal működése valóban a III. kerületben élők javát szolgálja.

Az elmúlt közel egy évben a kívülállók szemszögéből nézve nem történt jelentős fordulat a városvezetés 2010-et megelőző főbb elképzeléseit illetően. A város- és közösségépítés a korábban megszabott irányban halad. A részletek ismerőjeként nyilván ön ezt árnyaltabban látja.
Természetesen; választások után a működőképesség és hatékonyság növelése érdekében változtatásokat kellett végrehajtani. A megújuló Fővárosi Önkormányzat több jó szakembert vitt el, akiknek a pótlása már önmagában váltózást eredményezett. A gazdasági válság most már több éve érezteti hatását. Ennek megfelelően az Önkormányzat gazdálkodását is folyamatosan alakítjuk át, hogy intézményeink működőképességét biztosíthassuk. Az elmúlt ciklusban megerősítettük az Adócsoportot, melynek következtében a bevételeink is jelentős mértékben növekedtek, főleg a kintlévőségek csökkentése tekintetében. Az ingatlanértékesítés során látható, hogy az idáig működtetett vagyonkezelés nem megfelelő, a tulajdonosi döntéshozatal finoman fogalmazva problémás, felesleges párhuzamosságok találhatóak. Ennek megfelelően átalakítottuk a kerületi vagyonkezelést, a Celer Kft-t, annak érdekében, hogy gyorsabb és valóban a közösség érdekét szolgáló tulajdonosi döntések szülessenek. Számomra elfogadhatatlan, hogy a vagyonkezelésnél egyéni érdekek jelenjenek meg, függetlenül attól, hogy ez melyik párthoz köthető.

Híradásokból tudjuk, hogy Budapest és benne a III. kerület irányításának is keretet szabó szabályok jelentősen megváltoznak a jövőben. Mire számíthat a lakosság ennek kapcsán?
Meg kellett vizsgálni, hogy a jövőben mi legyen azokkal a feladatokkal, melyek nem kimondottan kerületi hatáskörű feladatok. Fővárosi feladat az egészségügyi szakrendelő működtetése, a Közterület Felügyelet, a gimnáziumok és a speciális iskola fenntartása. A Közterület Felügyelet beváltotta a hozzáfűzött reményeket, jól működik. Ha visszaadnánk, romlana a közbiztonság. A szakrendelő hatékonysága is csökkenne, ráadásul egyelőre az sem világos, hogy kinek lehetne visszaadni: az államnak, vagy a fővárosnak. A gimnáziumok esetében pedig az látszik, hogy a főváros is racionalizálja saját intézményeit. Hozzáteszem, a három gimnáziumunk az ország legjobbjai között vannak. Mindezek miatt tehát a szakrendelőt, a Közterület Felügyeletet, és a gimnáziumokat sem adjuk vissza, vállalva a plusz terheket. Megtartjuk őket, apróbb ésszerűsítések mellett. A jövőben az iskoláinkba csak kerületi gyermekeket veszünk fel, fokozatosan megszüntetjük a közoktatási megállapodásokat. Ezzel egy időben azonban újóvoda építését határoztuk el, felkérve Makovecz Imrét a tervek elkészítésében. Megépülése után ez lesz az első olyan közintézmény a fővárosban, melyet az ismert építőművész tervezett. Az idei költségvetés összeállításakor újra gondoltuk a sporttámogatások rendszerét, figyelemmel arra, hogy országos szinten felmerült a napi testnevelési órák igénye. A célt rövidtávon úgy látom elérhetőnek, ha minden kerületi fiatalnak megadjuk az esélyt arra, hogy egyesületben sportolhasson. Ezért kötöttünk sportszervezetekkel megállapodásokat, ezért támogatjuk őket a korábbinál nagyobb összegekkel. A fiatalok mellet az idősekre is figyelmet fordítunk, számukra a jelenlegi egy meglevő kültéri fitness-park mellett újabb hármat fogunk létesíteni, és a következő években is évente hárommal bővíteni fogjuk. Lehetőséget kívánunk nyújtani azoknak is a testmozgásra, akiknek se lehetőségük, se kedvük nincs a fitness-termek közönségével együtt mozogni.

Sokakat az is érdekel, hogy helyi lakókként, a mindennapok szintjén milyen újdonságokkal szembesülhetnek évek múltán.
A jelenlegi gazdasági körülmények között elemi érdekünk, hogy minél több pályázaton sikeresen szerepeljünk. Öröm számomra, hogy az Újlaki Promenád projektünk elnyerte a támogatást, az előírás szerint másfél év áll rendelkezésünkre a megvalósításra. Bízom benne, hogy még ebben a ciklusban a Békásmegyeri Piac átépítése is megkezdődhet. A panel rehabilitációra fordítható állami források megszerzésében sincs szégyellni valónk, az országosan elkölthető durván 13 milliárd forintból kb. 2,6 milliárd kerül a III. kerületi társasházakhoz.
A parkolás tekintetében egyre áldatlanabb állapotokkal találkozhatunk, főleg belső Óbudán. Sajnálatos módon két irányból is nyomás alatt vagyunk, hisz a belvárosból, a belső kerületekből fokozatosan szorítják ki az autósokat, ezt fogja erősíteni a várhatóan 2013-ban bevezetendő dugó-díj is, valamint a városhatáron hiányzó P+R parkolók miatt az agglomeráció is kerületünket használja parkolónak. Ebben a helyzetben nem fogjuk tudni elkerülni a fizető parkolás bevezetését. Meg vagyok győződve, hogy nem lenne rá szükség, de jelen helyzetben a kerületi lakosok parkolása érdekében elkerülhetetlen lesz. Pozitív előrelépés ugyanakkor számunkra, hogy a legutóbbi kormányzati döntés érdekében az M0 elkerülő szakasz folytatását előrehozták, így az 2016-ig megvalósulhat, mely Óbuda terhelését jelentősen csökkenteni fogja.

Jelenleg is folyik a vita a kerületek és a Főváros egymáshoz való viszonyáról. Polgármesterként milyen irányú elmozdulást tartana kívánatosnak?
Több koncepció is napvilágra került a Főváros és a kerületek jövőbeni szabályozásáról. Én személy szerint azt a változatot támogatom, mely a kerületeket és a fővárost is megtartaná, a feladatok ésszerű újraosztása mellett. Meggyőződésem, hogy a szubszidiaritás elvét kell alkalmaznunk. Magyary Zoltán a néhai tekintélyes tudós egyetemi tanár szerint: „számos helyi ügy van, amelynek valamely meghatározott módon való eldöntése a helybelieknek fontos, és a másutt lakók, valamint a központ számára közömbös. Nincs ok arra, hogy ez ne az ő óhajuk szerint legyen, amely az összes körülményeket a legjobban tudja számba venni.” –azaz ami helyi szinten megoldható, azt nem szabad magasabb hatáskörbe emelni.

Parlamenti képviselői elfoglaltsága Óbudáért végzett munkája elől veszi el az időt, vagy egy új eszköz a kerületiek hatékonyabb érdekérvényesítésére?
Úgy látom, hogy az elmúlt év parlamenti munkája során a Fidesz és a KDNP nagyon szoros együttműködése teremtette meg az alapot a gyors és hatékony munkavégzésre. Két bizottságnak vagyok a tagja, de a munkám elsősorban a kerülethez köt. Sokan kérdezik, hogy lehet kettőt együtt csinálni, hát úgy, hogy most még többet dolgozom, mint korábban. Ez elsősorban a családom számára jelent nehézséget, de igazán szerencsésnek mondhatom magam e tekintetben. A családom támogatása nélkül ez lehetetlen lenne. Természetesen számomra a kerület vezetése a legfontosabb, hisz számos tervünk van a kerület fejlesztése szempontjából, melyeket szeretnék megvalósítani. Ehhez most nagy segítség, hogy a ház falai között könnyebb lobbizni, de ha választani kell, akkor első a kerület.

Hogyan lehetséges egy közel 130 ezres lélekszámú település esetében identitásépítő közösséget kovácsolni? Ennek a munkának mik a főbb színterei?
Ehhez önmagában az önkormányzat kevés. Ám nagyon jó együttműködés alakult ki az elmúlt időkben a civil szervezetekkel. Ezt igazolja vissza az Óbuda Napja rendezvényen kezdeményező ötletekkel megjelenő civil szervezetek tömege is. Számunkra fontos, hogy még a döntéshozatal előtt megjelenhessen a civil akarat, és vélemény, hisz akkor sok későbbi problémát (panaszt) is el lehet kerülni.
Meggyőződésem, hogy a városvezetés elsődleges feladata a közösségépítés. Ennek egyik legfontosabb eszköze a kultúra. Sikerült megőrizni és fejleszteni. a III. kerület kulturális szolgáltatásait, hiszen ma már a kerület határain túl is ismertek programjaink. Nagyon örülök, hogy ideköltözésével a Vendéglátó Ipari Múzeum tovább színesíti a kínálatot. Az államtól megkaptuk a Zichy Kastély északi részének kezelői jogát, melyet a jövőben, az Óbudai Múzeum vesz birtokba. Turisztikai szempontból fontos, hogy a kerület célállomássá váljon, ez mindannyiunk közös érdeke. Éppen ezért készítettünk egy olyan turisztikai applikációt, mely a modern technika segítségével mutatja be a kerület lehetőségeit.

A politizálás klasszikusan közösségi munka. Ez a pártpolitikára éppúgy igaz, mint a kerület fejlesztésére. Elégedett a vezetése alatt dolgozó csapattal?
Az elmúlt egy évben a képviselőtestületben sikerült megőrizni azt az együttműködést, mely Óbudára mindig is jellemző volt, ezért köszönet illeti a helyi képviselőket és a pártokat is. Meggyőződésem, hogy a kerület fejlődése szempontjából ez rendkívül fontos érték, melyre vigyáznunk kell. Változtatni is csak akkor tudunk, ha együttműködés van.