Dívali - a fény ünnepe

Őexcellenciája Gauri Shankar Gupta, nagykövet úr, Csallóközi Zoltán főtanácsadó úr, tisztelt ünneplő egybegyűltek!

A hindu újesztendő ünnepe, a fény ünnepe is egyben. A fény azonban számos más világvallás liturgiájában is megjelenik. Ahogy a védikus kultúrában is sajátos jelentést hordoz, úgy számunkra is metaforája lehet mindannak, amit a láng melege ad: meghittségnek, családnak, ünnepeknek.

Mindannyian a belső harmóniánk megteremtésére törekszünk. Ennek lehetőségét jelentősen befolyásolja szűkebb világunk, amelyben élünk, ami mindennapjaink során körülvesz bennünket. Van azonban egy lelki dimenziója is, nevezhetjük belső iránytűnek vagy erkölcsi, etikai késztetésnek is, mely megszabja tetteink irányát. A zsidó-keresztény kultúrában éppen úgy jelen van a rászorultakon való segítés, a felebaráti szeretet követelménye, mint a mai ünnepnek évtizedekre visszatekintő, tartalmát adó jószolgálati munkában.

Úgy gondolom, hogy az embert elsősorban a szándékai és tettei minősítik, függetlenül attól, hogy milyen közösséghez tartozónak vallja magát. Közös feladatunk, hogy a szegénység, s különösen a gyermekszegénység csökkentése érdekében adjuk oda azt, amit adni módunkban áll. Elismerésre méltó humanitárius programjuk szerte a világban. Ugyanakkor meg kell vallanom, másokhoz hasonlóan nekem is kételyeim voltak a krisnások magyarországi megjelenésével, a kulturális különbségekkel kapcsolatban. Ám amit a rászorultakért, különösen pedig az óbudai szegényekért tettek és tesznek, az meggyőzött arról, hogy bizony helyük van közöttünk. Az óbudaiak nevében szeretném ismételten kifejezni köszönetünket és nagyrabecsülésünket.

Látva a mélyszegénységben élők nélkülözését, fel kell tennünk a kérdést, vajon mit várnak az élettől és tőlünk? Mi pedig mit tehetünk? Minden kérdésen becsületesen el kell gondolkodni, nem véletlenül teremtette az Úr a kérdő mondatot. – írta Esterházy Péter.

III. kerületi önkormányzatként másfél éve hivatalosan is együttműködünk az önök alapítványával. A rászorulók körét illető ismereteinket és infrastruktúrát adunk, önök pedig a bátorító szót és a következő napra erőt adó falatot. Komoly előrelépés a kiosztható életadag megduplázása, hisz a kerületben élő leginkább rászorulók, azaz a nagycsaládosok, nyugdíjasok, leszázalékoltak, munkanélküliek étkelhez juttatása, mind több embertől veszi át az étkezés anyagi terhét. Ma már így 600 adag étel könnyíti az ő mindennapjaikat. Köszönjük e támogató gondoskodást.

Nagyon nehéz megérteni a cselekvés szövevényeit. Ezért jól kell tudni, hogy mi a cselekedet, a tiltott cselekedet és a tétlenség. – olvashatjuk egy helyütt a Bhagavad-Gítában. Fiat lux – legyen fény! Így szólt katolikus szemináriumi elöljáróm a tanóra előtti lámpagyújtáskor. Nagyon közel áll hozzám e szimbolika. A húsvét feltámadásának fénye, terjedjen szét a világban.

Bízom abban, hogy a Fényadó ünnep üzenete a társadalmi létra alsó és felső fokain állók számára egyaránt átélhető valósággá válik, a kezdés és újrakezdés erejét jelenti; fényével pedig a helyes cselekvés útját teszi mind többünk számára világossá.

Köszönöm a figyelmüket.

(kép: divali.hu)