Szalézi centenárium

Tisztelt érdeklődő egybegyűltek!

A kerek évfordulók megünneplése többnyire egyfajta számvetés is. A szalézi rend magyarországi centenáriumi eseménysorozata azonban nem valamiféle hátratekintés, hisz ez Don Bosco életszemléletétől is távol állt. Sokkal inkább a szalézi lelkiség, és a mindennapi élet döntéseit meghatározó értékek felmutatása.

Igen nagy szükség volna rá, mégis ritka az a fajta jókedv, befogadás és bátorító tenni akarás, mint amit a kerületben élő fiatalok a Don Bosco Akadémia előadásain, vagy az Oratórium programjain a szerzetesek között megtapasztalhatnak. Máté evangéliumának 7. fejezetében olvasható, hogy a jó fa jó gyümölcsöt terem. A magyarországi szaléziak számos olyan eseményt tartanak emlékezetükben, melyben a krisztusi szeretet és az emberi alázat drámai módon mutatkozott meg. A szerzetesrend fája – ha szabad így fogalmazni – a legnehezebb történelmi időkben is jó gyümölcsöt termett. A vértanúhalál a legsötétebb korok sajátja, ám a végsőkig elkötelezett hit megnyilvánulása is egyben. A centenáriumi számvetés egyik legfontosabb mozzanata éppen ezért Sándor István szalézi vértanú boldoggá avatása lesz októberben. Sándor Istvánt 1952-ben a pártőrség-perben ítélte halálra a kommunista diktatúra bírósága, s az ítéletet végre is hajtották. Ferenc pápa a kivégzést vértanúságnak fogadta el, és nemrég engedélyezte a szerzetes boldoggá-avatási dekrétumának kihirdetését.

Efféle megpróbáltatásokkal feltehetően már senkinek sem kell hitét és a gyermekek keresztény nevelése melletti elkötelezettségét bizonyítania, ám missziós célokat bőven szolgáltat a mai élet is. Nagy tisztelettel tekintek mindazokra, akik önzetlenül, a legkiszolgáltatottabbak boldogulásáért képesek dolgozni. Meggyőződésem, hogy a leghatékonyabb segítő munka az olyan jókedvű közösségekben zajlik, ahol az esélyteremtő felzárkóztatás csupán, – idézőjelben mondva „mellékterméke”, a vidám közösségi találkozásoknak. Ezért is örvendetes, hogy a szalézi rend jelen van Óbudán, és kitárt kapukkal várja mindazokat, akik bízni szeretnének valakiben és hinni valamiben.

Talán lesznek, akik számára a mai családi nap a rátalálás és megismerés napja lesz. A programokhoz, játékokhoz és színpadi bemutatókhoz mindannyiuknak jó szórakozást kívánok.