Krúdy Gyula Általános Iskola - 25

Tisztelt oktatók, kedves diákok!

A Krúdy Gyula Általános Iskola már 25 éve működik a kerületben. A diákok szemében persze minden a történelmi múlt homályába vész, ami születésük előtt történt, de annyit azért megjegyeznék, hogy amikor itt megindult a tanítás, akkor kezdett elterjedni Magyarországon például a gördeszkázás, az iskolások pedig nem IPod-on, hanem övre rögzíthető szalagos magnón hallgathattak zenét utazásuk közben. Feltehetően ennek az iskolának a tantermei falán is még a vörös csillagos, sárga búzakoszorús címer volt kitéve az első évben, és javában folyt a rendszerváltoztatás.
Az akkori tanulók ma már maguk is szülők, talán épp a ti szüleitek. Nekik pedig már éppoly természetes az angol nyelv jelenléte, mint nektek a tanulása, hisz negyed százada már nem az orosz, hanem az angol az érvényesülés, a megismerés-, különösen pedig az internet nyelve. Azt hiszem a 25 éves múltra visszatekintő, két tanítási nyelvű iskolátokban jó lehetőségetek nyílik arra, hogy letegyétek ennek az idegen nyelvnek az alapjait. Ez ugyanis nemcsak a későbbi továbbtanulás és pályaválasztás során jelent komoly előnyt, de a közelebbi országok meglátogatásakor is segíti az eligazodást.
Azt nem tudom, hogy iskolátok névadója, Krúdy Gyula vajon beszélte-e ezt vagy más idegen nyelvet, az azonban biztos, hogy nagy utazó hírében állt. Lovas kocsin utazott, számos helyen megfordult az országban, több helyen is lakott, végül Óbudára költözött. Idősebb korában is szerette a nagy társasági életet és a finom lakomákat. Ha kézbe veszitek egy-egy kötetét és beleolvastok, egy meglehetősen érdekes világ rajzolódik majd ki előttetek, különös társadalmi szabályok szerint élő emberek történetei.
Már alig egy hónap van hátra a tanítási időből, és mindjárt kezdetét veszi a vakáció. Remélem, hogy az év végén kiosztott bizonyítványok megengedik, hogy a nyáron a táboroké és a családi programoké legyen a főszerep.

Tisztelt igazgató asszony, tisztelt oktatók!

Ahogy már említettem, az iskola épp egyidős a szabad Magyarországgal. Ez persze önmagában nem érdem, csupán adottság. Az iskola szellemiségének és az oktatási színvonalának megőrzése, növelése azonban komoly vezetői képességeket követelő kihívás, s aki ezt teljesíti, azé az érdem. Köszönettel tehát Aulechla Anna igazgató asszonynak tartozunk, aki az iskola alapítása óta vezeti az intézményt és őrzi jó hírnevét. Köszönöm önnek az egész eddigi munkáját.
Természetesen a gyermekek tehetséggondozása és oktatása jól felkészült és összetartó tanítói, tanári kar nélkül elképzelhetetlen. Remélem, hogy e nem épp könnyű hivatásban is megtalálják az örömöt és tanítványaikkal együtt a közös sikert. A tanév hátralévő idejére mindannyiuknak még egy kis kitartást kívánok.

Végezetül engedjék meg, hogy az immár 25 éves Krúdy Gyula Általános Iskola minden dolgozójának, e jubileumi napon szép és emlékezetes ünnepet, a közelgő vakációra pedig gyerekeknek és tanáraiknak is jó pihenést és élményekben gazdag nyári szünetet kívánjak.