Civil nap 2015

Tisztelt civilek, kedves érdeklődők!

Elhivatottság, kitartás és a választott munka eredményességébe vetett remény. Így jellemezhetők mindazok, akik nemcsak hisznek a civil szervezetek erejében, de szerepet is vállalnak bennük. Václav Havel, volt cseh elnök szavai figyelemreméltó pontossággal mutatnak rá a legtöbb civil szerveződés belső mozgatórugójára:

A remény semmiképpen nem azonos a derűlátással. Sokkal inkább munkálkodás egy ügy sikeréért. Nem abbéli hitünk, hogy valami jól fog sikerülni, hanem a bizonyosság, hogy valami értelmessel foglalkozunk, akár sikerrel járunk, akár nem.

Meggyőződésem, hogy a jól működő egyesületeket a közösségi érdek szolgálata tartja össze, a sikerek megosztása egymással, és a felmerülő problémákra a közös megoldáskeresés. Tenni valamit a másik ember javára, kiállni egy jó ügy mellett. Mindebből világosan következik, hogy egyetlen civil szervezet sem szolgálhat magánérdekeket. Ha valaki mégis efféle sanda szándékkal hoz létre egyesületet vagy alapítványt, az komoly károkat okoz a teljes civil szektornak, mivel visszaél a társadalom civilek iránti bizalmával. Nagyon bízom benne, hogy megfelelően működik Óbudán és Békásmegyeren a helyi közösségek erre reagáló immunrendszere, és kivetik maguk közül az ál civil haszonlesőket.

Tisztelt ünneplők!

A helyi közösségek életkörülményeit, illetve a helyben lakók környezeti igényeit legpontosabban azok ismerik, akik maguk is részesei az ottani mindennapoknak. A mi közösségépítő törekvésünk egyfajta bátorítás arra, hogy minél többen vállaljanak szerepet, és képességeiknek megfelelően vegyenek részt saját lakókörnyezetük alakításában. Nem önmagadé vagy, hanem a közösségé – figyelmeztet Kölcsey Ferenc. Önkormányzatként mi is azt szeretnénk, ha a kerület egyes pontjainak ügyeit, az ott élők személyes ügyüknek tekintenének, és egy-egy fejlesztés, építés során aktív részvételük által maguk is közösségalkotó szereplőkké válnának. A városvezetés közösségi tervezés című programja, épp ezt a célt szolgálja.

A mai ünnep bátran nevezhető már óbudai hagyománynak, annyiban azonban mindenképpen újszerű, hogy a gyereknapra tekintettel, a korábbiakhoz képest sokkal nagyobb figyelmet kapnak a legfiatalabbak. Remélem, hogy a színes programkínálat mindenkit kárpótol az előző hétvége esős időjárásáért.

Gratulálok az Óbudai Civil Díj ez évi nyertesének, a Boldog Salamon Kör ófalui közösségének.

Önöknek, és mindazoknak, akik ellátogatnak a VIII. Civil és Nemzetiségi Napra, kellemes időtöltést kívánok.