Kulin György beszéd

Tisztelt egybegyűltek!

Az embereknek nem ugyanazt jelentik a csillagaik. Akik úton járnak, azoknak vezetőül szolgálnak a csillagok. Másoknak nem egyebek csöppnyi kis fényeknél. Ismét mások, a tudósok számára problémák – olvashatjuk Saint-Exupéry, A kis herceg című könyvében.

A francia szerző által megírt népszerű történet lehet az a kiindulási pont, mely a gyerekek érdeklődését felkeltheti, és kérdések megfogalmazására sarkallhatja őket a csillagokkal kapcsolatban. Ugyanakkor igazuk lehet azoknak a szakembereknek, akik azt mondják, hogy Galilei után 370 évvel az emberek többsége még annyit sem látott az égből, mint az olasz csillagász. Tehát a fiatalok érdeklődését érdemes komolyan venni. Kíváncsiságuk kielégítéséhez nagy szükség van az olyan hozzáértő és elhivatott tudósokra, mint amilyen Kulin György is volt. A Magyar Csillagászati Egyesület alapítójaként komoly érdemeket szerzett a műkedvelő csillagászat, vagy ha tetszik, a csillagos égbolt kémlelésének élményszerűvé tételében. A visszaemlékezések szerint jelentős erőfeszítéseket tett az egyszerűbb, de a célnak már megfelelő távcsövek házilagos elkészítésének megismertetéséért, illetve azért, hogy Budapesten is legyen olyan vetítő berendezés, mely egy planetárium elindításának alapfeltétele.

Az ő fordulatokban gazdag élete is annak bizonyítéka, hogy a szenvedély és elhivatottság önmagában is rendkívüli közösségteremtő erő. Nevét mára szinte minden amatőr csillagász ismeri, alakját bronzszobor őrzi szülővárosában, és évről évre nevét viselő emlékérmet adományoznak a szakma arra érdemes képviselőinek. Születésének 110. évfordulóján tehát szinte természetes, hogy tisztelői itt Óbudán is összegyűlnek.

Kulin György élete során számos alkalommal vállalt konfliktust az akkori hatalommal a csillagászok baráti körének összetartása érdekében. A csillagászat, de bármi egyéb alkotó tevékenység ügyében való összetartás Kulin tanár úr idejében minimum gyanúsnak számított, én azonban a magam részéről a legmesszebbmenőkig támogatandó civil feladatvállalásnak gondolom. Fontosnak tartom ugyanis, hogy minél több olyan közösség alakuljon és működjön, ahol a fiatalok a hasznos tölthetik idejüket, új és izgalmas eseményekkel találkozhatnak. A Polaris Csillagvizsgáló közül kialakult látogatói és működtetői háló pont egy ilyen műhely, éppen ezért nyugodtan mondhatom, hogy méltó módon képviseli Kulin György szellemiségét.

Régebben már jártam ebben a csillagvizsgálóban, belenézhettem a fenti nagy teleszkópba, és azt tapasztaltam, hogy a bolygók nyomon követéséhez itt adottak a tárgyi feltételek. Szükséges azonban a zavartalan élményhez a megfelelő időjárás is, ezért végezetül, Német Lajos szavaival kívánjak önöknek a megfigyelés időpontjaiban derűs estét!