F.M.Dosztojevszkij: Ebben van az egész hit

Isten és Krisztus tagadói nem gondoltak még arra, hogy Krisztus nélkül a világban minden azonnal szennyes és bűnös lesz… Amikor félreállítják Krisztust – a szépségnek és a jóságnak elérhetetlen eszményképét távolítják el az emberiség köréből… Hisz Krisztus csak azért jött el, hogy az emberiség megtapasztalja, hogy a földi természet, az emberi értelem is mennyei fényben jelenhet meg ténylegesen és testi alakban, s nem csupán szellemileg, eseményként. Krisztus követői, ennek a megdicsőült hús-vér testnek az imádói, a legkegyetlenebb kínzások közepette bizonyították be, hogy milyen boldogság ezt a valóságot magunkban hordani, ennek az alaknak a tökéletességét követni, és valóságos testi voltában hinni. A többiek pedig, akik látták azt, hogy milyen boldogságot ad ez a valóság amint az ember részesülni kezd benne és valóban közeledik szépségéhez – csodálkoztak, ámultak, s végül maguk is élvezni akarták ezt a boldogságot: kereszténnyé lettek, s már előre örültek a kínzásoknak. Az egésznek a titka abban rejlik, hogy az „Ige” valóban „testté” lett. Ebben áll az egész hit, az emberiség minden vigasza, az a vigasz, amelyről senki nem mondhat le.
… Szeressétek Isten egész teremtett világát, az egész világot, minden homokszemet a földön! Szeressetek minden levélkét, Isten minden fénysugarát! Szeressétek az állatokat, szeressétek a növényeket, szeressetek minden dolgot! Ha majd szeretsz már minden dolgot, meg fogod érteni a dolgokban Isten titkát is.