Hamvas Béla: A magyar Hüperion

I.rész

De íme, a legfontosabb: az ellenzéknek, bármennyire is hiszi, soha sincsen igaza. Senkinek sem lehet igaza, akinek világhelyzete az ellenzék, a kisebbség. Mint ahogyan nem lehet igaza egyetlen osztálynak, egyetlen iránynak, egyetlen társadalmi rétegnek. Nem pedig azért, mert ezekben a részleges magatartásokban az igazság, amely szükségképpen egyetemes, eltorzul. Nincs, és nem lehet igaza a proletárnak és a parasztnak, a polgárnak és az arisztokratának, az ellenzéknek és a kormánypártnak, se a kisebbségnek, se a többségnek egymagában. Az igazság sem a szavazatok számának többségétől, de a szavazatok számának kisebbségétől függ. Igaza csak annak lehet, aki ellenzék is, meg kormányzat is, kisebbség is, meg többség is. Erre a szellemre Magyarországon – néhány Árpád-házi királyon kívül – alig van példa, de Mátyás óta biztosan nincs, és a magyar szellem ezzel a legnagyobb emberi feladattal azóta sem tudott megbirkózni.