Bölcsődék napja – 2017

Tisztelt intézményvezető asszony, kedves ünneplők!

Szociológiai vizsgálatok sora igazolja, hogy a kisgyermekeket körülvevő közeg milyen jelentős mértékben képes befolyásolni későbbi sorsának alakulását. Gary Chapman, az ismert amerikai terapeuta az mondja: Régóta ismeretes, hogy a gyermekkor korai szakaszában minden kisgyermekben sajátos érzelmi minták rögzülnek. Egyes gyermekeknél például alacsony önbecsülésre valló viselkedési formák alakulnak ki, míg mások egészséges önértékelésre tesznek szert. Vannak, akik a biztonságérzet hiányával küszködnek, mások pedig teljes biztonságban tudhatják magukat. Sok gyermek nő fel a szeretet és a megbecsülés légkörében, mások viszont sohasem érzik szüleik szeretetét és megbecsülését.

A mi szempontunkból az a legfontosabb, hogy az óbudai bölcsődékben a körülmények és szolgáltatások által ellensúlyozzuk a hozott hátrányokat, a gyerekek itt biztonságban és otthonosan érezhessék magukat; segítsük a későbbi az óvodai beilleszkedésüket, végül pedig a III. kerületet vonzóvá tegyük a kisgyermekes családok számára.

Mielőtt azonban néhány szót szólnék az aktuális helyzetről, úgy gondolom, a bölcsődék napján érdemes röviden visszatekinteni, honnan indulva érkeztünk a jelenbe. Nos, 1980-ban még 24 tanácsi és 8 üzemi bölcsődében összesen 2080 férőhelyen fogadták a kisgyermekeket.

A rendszerváltással azonban ez megváltozott. Az országban bölcsőde bezárási hullám söpört végig, a vállalatok és üzemek leépítése a fenntartásukban lévő bölcsődék végét jelentette. Ezt jelzi, hogy 2000-ben a kerületben már csak 570 férőhely volt. Az elmúlt tíz évben azonban folyamatosan növekedtek az igények ezért bővítettük a férőhelyek számát, mi több új, (Makovecz Imre stílusjegyeit viselő) korszerű bölcsődét építettünk Csillaghegyen. Jelenleg összesen 958 férőhellyel 11 bölcsőde működik az önkormányzat fenntartásában, így Óbudán szerencsére minden kisgyermeket el tudunk helyezni.

A kötelezően ellátandó feladat követelményeinek tehát láthatóan megfelel az intézményi hálózat, ugyanakkor meggyőződésem, hogy az átlagosnál többre is képesnek kell lennünk, hogy a gyerekek és szüleik úgy érezhessék, Óbuda valódi szolgáltató városrész. Ezt szolgálja az országosan egyedülálló az Élő népzene a bölcsődében program, mely a gyerekek korai zenei fejlődését és a népzenében rejlő értékőrzést egyként szolgálja. Emellett büszkék lehetünk az óvoda előkészítő csoport megszervezésére is, ami ugyan a gyerekeknek és a gondozóknak is egyfajta kihívás, de az emelt szintű foglalkozások gördülékenyebbé teszik a 3 éves kort csak szeptember után betöltő kicsik felkészülését az óvodára.

Sokszor beszéltem már az óbudai közösségépítésről, mint olyan feladatról, mely létrehozza vagy erősíti a kerületben élő emberek közti kapcsolatot és növeli a bizalmat. Ez a kulturális színterektől kezdve a városépítészeten vagy a civil szervezeteken át egészen a gyermeknevelés tárgyköréig terjedhet. Azt feltételezi, hogy kellő elszántság esetén képesek lehetünk saját magunk és szűkebb környezetünk megelégedésére változtatni az ismert körülményeken. Ami tehát a bölcsődei nevelést illeti, nagy öröm számomra, hogy az átlagostól eltérően fejlődő, vagy épp részképesség zavarban szenvedő kicsiket is integrálják az átlagosnak tekinthető gyermekek közösségébe. Magam is kulcsfontosságúnak érzem, hogy már egészen fiatal korban, a maga természetességében részévé váljon a gyermekek alakuló önképének az integráló, támogató attitűd. Nem kevésbé fontos, hogy az SNI-s gyerekek a természetes közegük mellett olyan szakemberek vegyék körül, akik képzettségüknél fogva képesek időben korrigálni az esetleges hiányosságokat.

Önkormányzatként a bölcsődékben folyó munkához a jövőben is minden tárgyi feltételt biztosítani fogunk, hogy azok a gyermekek, akiket ma még az önök gondjaira bíztak, évtizedek múltán kiegyensúlyozott felnőttekként élhessék életüket és a bölcsődétől az iskola befejezéséig terjedő fiatalságukra szép emlékként tekinthessenek vissza.

Köszönöm tehát önöknek az értük végzett, olykor igencsak embert próbáló erőfeszítéseiket, melyhez a jövőben is sok erőt és kitartást kívánok.

 

Köszönöm a figyelmüket.