"Élő művészet Óbuda határán túl is" képzőművészeti kiállítás

Tisztelt művészetbarátok!

Sokan vannak, akik figyelemmel kísérik Óbudán a kulturális élet különböző színterein zajló eseményeket, így ők bizonyára észrevették a kínálatban megmutatkozó hangsúlyváltozásokat. Nem titok, valóban szélesíteni szeretnénk a kortárs alkotóművészek előtt a megmutatkozási lehetőségeket. Ennek két oka is van. Egyrészt a nagy magyar klasszikusok, Gulácsy Lajos, majd Kondor Béla és pályatársaik ma már a művészettörténeti kánon részei, képeik a legnevesebb belpesti aukciókon forognak a műgyűjtők között, de megtalálhatók a Falk Miksa utcai galériák és a legjelentősebb múzeumok falain is. Ezen alkotók kvalitása – ha lehet ezt mondani, polgárjogot szerzett.

A mi feladatunk nem más, mint hogy a szakma és a műgyűjtők figyelmét azokra az anyagokra és kollekciókra irányítsuk, melyek művészi teljesítménye vitathatatlan, miközben készítőik elismertsége az említett nagyokhoz még nem mérhető. Némi iróniával hozzátehetnénk, hogy e bemutatásra érdemes alkotók biológiai órája nem teszi lehetővé, hogy csak 50 vagy 100 év múlva ismerjék fel nagyszerűségüket.

A másik ok pedig nem más, minthogy Óbuda a kortárs képzőművészetnek olyan fővárosi központja legyen, ahonnan az alkotók a tehetségükhöz méltó kiállítótérhez juthatnak, s visszatérő jelenlétükkel egyszerre növelik saját ázsiójukat és Óbuda hírnevét is. Ebben a tekintetben érdekazonosság mutatkozott, Tenk Lászlóval és a T-Art Alapítvánnyal, mely az értékőrzés és bemutatás érdekében immár 500 darabos kortárs gyűjteményt mondhat magáénak. Ebből egy szűk keresztmetszetet láthattak sokan tavaly júniusban az óbudai promenádon, reprodukciókon, de a hazai, sőt külföldi városok lakói is kaphattak ízelítőt belőle.

A gyűjtemény anyagához mintegy 120 alkotó járult hozzá, ezek közül látható itt, Budakalászon a festészet, szobrászat és grafika területét felvillantó 50-60 alkotás. Ezek a mai kortárs magyar képzőművészet reprezentánsai, saját gondolatiságot hordoznak, így a hozzáértők számára esztétikai értékükön túli értéket képviselnek.

Természetesen a művészetekben kevésbé járatosak számára sem lesz érdektelen e mai kiállítás. A közismert definíció szerint szép az, ami érdek nélkül tetszik. Nos, hamarosan lehetőségük lesz, hogy megtekintsék és értékrendjükhöz, ízlésükhöz mérten kiválasszák azt az alkotást, melyik saját maguk számára leginkább megtestesíti az igazi szépséget.

Köszönöm budakalászi barátainknak, hogy lehetőséget biztosítottak a gyűjtemény bemutatására, Tenk Lászlónak, hogy magára vállalta e kulturális misszió vezetését és folyamatos fenntartását.

Remélem, hogy a kiállított alkotások mindannyiunk szellemi és kulturális látóterét szélesítik majd. Megtekintésükhöz inspiráló perceket kívánok.