Mészkő park megnyitó – 2017

Miniszter úr, elnök asszony, tisztelt egybegyűltek!

Ha összejövünk, az a kezdet; ha összetartunk, az a haladás; ha összefogunk, az a siker. Ez a gondolatsor történetesen Henry Fordtól, az amerikai autógyártás úttörőjétől származik, ám tökéletesen összefoglalja a közösségi tervezéseink működési mechanizmusát és tulajdonképpen a siker titkát is.

A mai napon egy hosszú egyeztetési, tervezési és építési időszak végére teszünk pontot. Sok munka áll mögöttünk, de – amint azt láthatják – az erőfeszítések nem voltak hiábavalók.

A Mészkő park már a kezdetekkor is jól fejleszthető területnek látszott, ezért 2015-ben természetes volt, hogy igent mondtunk a Háromhegyek Egyesület ez irányú javaslatára. Az önkormányzatiság lényege ugyanis egybevág azzal a (szubszidiaritás néven ismert) elmélettel, mely szerint a helyiek tudják legjobban, hogy mire van szükségük. A mi feladatunk ebben a források biztosítása, a tájépítő szakemberek bevonása, és a kivitelezés megszervezése, illetve lebonyolítása volt. Ez úton is szeretném megköszönni azt a több száz millió forintos támogatást, amellyel a kormányzat járult hozzá az átépítéshez.

Azt hiszem, hogy a most elkészült sokfunkciós park egyfajta integrációs szerepet is betölthet. Kicsi-, mégis fontos lépésnek tartom, hogy a fizikai térben közelebb kerüljenek egymáshoz a különböző korú, gondolkodású, különböző indíttatású emberek. Ez a park nem csak helyszíne, de eszköze is a közösségépítésnek ahol a szabadtéri sportolás, a kutya sétáltatás, vagy épp az unokákkal való játék lehetőséget teremt a fiatalok és idősebbek közti találkozásra, esetleg még a lakókörnyezettel kapcsolatos vélemények kicserélésére is. Mindez persze csak lehetőség, hisz maga a park jól körülhatárolt részterületekre oszlik, melyeket a köztük lévő ligetes sétányok fognak egységbe.

Az elkövetkezendő hetek, illetve a jövő tavaszi időszak ad majd teljes körű képet arról, hogy fejlesztés milyen fogadtatásra talált a környéken élők részéről. Tegyük hozzá, hogy csak ősz végén, a növények vegetációs időszakának lezárultakor lesz elültetve az a 91 darab új fa, melyeket az elfogadott tervek tartalmaztak. Ennyivel tehát még adósok vagyunk.

Amint az látható, nem volt hiábavaló a közösségi tervezésekre fordított idő és energia, hisz Wallner Krisztina tájépítész vezetésével, a Városfejlesztő Kft. által koordinált munka – azt mondhatom – mindannyiunk megelégedésére elkészült.

Köszönöm tehát az aranyhegyiek véleményezését és mindazok közreműködését, akik 2015 szeptembere óta tevőlegesen is végigkísérték a Mészkő park megújításának hosszú folyamatát.

Remélem, hogy még hosszú évekig szolgálhatja mindazokat, akik szép környezetben és jó levegőn szeretnék eltölteni a szabadidejüket.

 

Köszönöm a figyelmüket.