Pedagógusnap köszöntő – 2017

Tisztelt igazgató hölgyek és urak, tisztelt pedagógusok!

A modern társadalmat nem a több munka, hanem a munkára való jobb felkészítés gazdagítja. Kopátsy Sándor közgazdász professzor szavaiban nincs okunk kételkedni, azonban ennek mikéntjéről jelenleg is komoly viták folynak a különböző oktatásszakmai műhelyekben.

Amint arra a tavaly decemberben publikált nemzetközi PISA-teszt eredményei rámutattak, folyamatos útkeresésben vagyunk, és nem biztos, hogy a megfelelő irányba mozdultunk az új képzési struktúrák lefektetésével és követelmények meghatározásával. A PISA felmérésekben rendszeres elemzési szempont az egyes országokon belül a tanulók között fennálló teljesítménykülönbségek szerkezetének vizsgálata is, s talán nyújthat némi vigaszt a Budapesten oktatók számára, hogy a fővárosi tanulók rendre az országos átlag felett teljesítenek. Ezzel együtt a szövegértési és természettudományos területen nyújtott legutóbbi teljesítmény még a saját korábbi eredményeinkhez képest is visszaesést jelez, ezért a közoktatás követelményrendszerének módosítása mellett immár a tanárképzésre is javítandó szakterületként kell tekintenünk. Az ELTE Tanárképző Központjának főigazgatója szerint dupla annyi jelentkezőre lenne szükség, mint most, hogy legyen elég természettudományokat oktató pedagógus. Magyarországon hozzávetőlegesen 6000 tanár megy nyugdíjba évente, de az ő utánpótlásuk sem teljesen megoldott. Arra a kérdésre, hogy akkor vajon hogyan lehetne vonzóbbá tenni a pedagógus pályát, persze mindannyian tudunk egy jó választ. A társadalmi megbecsültség legegyszerűbb kifejezése a magasabb munkabér, s ebben az irányban már történtek is lépések. Épp önöktől tudjuk, hogy az adminisztrációs terhek tavalyi csökkentését is megelégedéssel fogadták. Az óvodáinkban dolgozó pedagógusokkal közvetlenebb a kapcsolat, így az ott jelentkező szükségletekre gyorsabban tudunk megoldásokat találni.

Az eddig elmondottak személyes véleményemet tükrözik, ugyanis 2017. január elsejétől már intézmény fenntartóként sem vesz részt az önkormányzat az alap- és középfokú oktatási rendszer működtetésében. Ez azonban nem jelenti azt, hogy kívülállóként, felelősségvállalás nélkül viszonyulnánk a kerületben folyó oktatás ügyéhez, ugyanis a partneri kapcsolat fenntartásában mindannyian érdekeltek vagyunk. Az együttműködési készséget jelzi, egyebek mellett a múlt hónapban az Óbudai Gimnázium homlokzatán elhelyezett, egyetem alapító Luxemburgi Zsigmond emlékműve is, mely előzetes egyeztetések eredményeként kerülhetett jelenlegi helyére.

A szimbolikus lépések mellett természetesen a III. kerület költségvetési lehetőségeinek arányában továbbra is biztosítjuk a kerület tanulóinak az oktatással, neveléssel összefüggő szolgáltatásainkat: a különböző ösztöndíjakat, a tanulók számára nyújtható, szociális alapú támogatásainkat, az ingyenes korcsolya oktatást és a táborozási lehetőségeket is. Az iskolák igazgatóinak felelősségteljes vezetői munkáját elkülönített keretből fogjuk jutalom formájában elismerni.

Különösen büszkék lehetünk az óvodai rendszer fejlesztése keretében tavaly szeptemberben megnyitott Váradi utcai Meseerdő Óvoda felújított épületére. E szolgáltatás bővítés is megerősíti azt az álláspontot, hogy a helyben felmerülő feladatokat leghatékonyabban helyi szintű döntések által lehet legjobban elvégezni.

 

Tisztelt ünneplők!

Bizonyára önök közül is sokan értesültek arról, hogy mostantól már a nem általunk fenntartott kerületi múzeumok is ingyenesen látogathatók a III. kerületi diákok számára. Emellett 2017-ben elindítjuk az Iskolaudvar Fejlesztési Programunkat, hogy minden évben megújulhasson egy iskolaudvar, elsőként a Bárczi Géza Általános Iskola udvarára kerül sor. A fejlesztés közösségi tervezés keretében, az általános iskola diákjai, valamint a szülők bevonásával veszi kezdetét.

Bár lehetőségeink korlátozottak, mégis azt szeretnénk üzenni önöknek és a gondjaikra bízott tanulóknak, hogy az elmúlt évek változásai ellenére is fontosnak tartjuk a kerületi iskolák oktatási színvonalának megőrzését. Ezt kívánják elősegíteni az említett fejlesztéseink, esélyteremtő döntéseink. Továbbra is támogatni fogunk minden olyan óvodapedagógiai munkát, mely az óvodai népzenei oktatás bevezetéséhez fogható sikerrel kecsegtet, és fontos társadalmi vagy kulturális értékeket közvetít a kisgyermekek felé.

Végezetül szeretném megköszönni egész éves erőfeszítéseiket, a gyerekek iránti figyelmüket és mindazt a sok áldozatvállalást, mellyel a jövő generációjának életesélyeit javítják. Külön is gratulálok a most elismerésben részesített pedagógus kollégáknak, a fiatalabbaknak további eredményes munkát, nyugdíjas pályatársaknak pedig nyugodt napokat kívánok. Őszintén remélem, hogy a mai ünnep idejére sikerül letenni a hétköznapok terhét, hogy a pedagógus nap idén is megmaradhasson kötetlen és jó hangulatú kerületi eseménynek. Szép napot kívánok önöknek a mai ünnepre, és jó pihenést az önök előtt álló nyári szünet idejére.