Graphisoft Park új épületeinek átadója – 2018

Tisztelt ünneplő egybegyűltek!

Óbuda az innováció városa. Akiben van némi helytörténeti érdeklődés, az tudhatja, hogy Széchenyi István a reformkorban az itteni Duna partra álmodta meg a hajókészítés magyarországi központját, itt építették meg az első gőzhajót is 1836-ban. Ezen a területen, mintegy 27 hektáron épült meg az 1910-es években az Óbudai Gázgyár is, mely Budapest ipartörténetével szorosan összefonódva, 1984-es bezárásáig, történelmi korszakokon átívelő küldetést teljesített a főváros gázellátásában. Ezek tehát azok a régmúltban gyökerező sarokpontok, melyek a műszaki érdeklődésű emberek számára meghatározták Óbuda jellegét.

Csillagok gyúlnak és lehullnak – írja a költő, József Attila, s ez az idő múlásával együtt járó változás a termelés evolúciójára is áll. Az ezredfordulón visszavonhatatlanul magunk mögött hagytuk az ipari kort és átléptünk az információ technológia korszakába. A munka alapú társadalom karakterében egyre dominánsabb szerepet játszik a specializált, magas szintű szakismeret; nem véletlen, hogy gyakran hallhatjuk ennek kapcsán: aki lemarad, kimarad.

Várospolitikusként számomra tehát az a legizgalmasabb kérdés, hogy az európai nagyvárosokat érintő fejlődési potenciálból mekkora részt tud magának kihasítani Budapest és azon belül is Óbuda-Békásmegyer.

A III. kerületben, fejlesztések szempontjából régóta a Hajógyári-szigetre, a Római-partra és természetesen a gázgyár területére tekintettünk legjelentősebb célterületként. Ez utóbbi Bojár Gábor elnök úr víziójának és kitartásának köszönhetően már példaértékű fejlődést tudhat maga mögött. Személyes meggyőződésem, hogy mindez amit itt látunk, a Graphisoft, a Főváros, a III. kerület, illetve a később bekapcsolódó-, a tudományos és felsőoktatás világából érkező partnerek kooperációja nélkül nem, vagy nem ilyen színvonalon valósulhatott volna meg.

Bojár Gábor, az elsők között látott lehetőséget az akkor még meglehetősen rossz állapotú egykori gázgyár ipari épületeiben, 20 évvel később pedig már egy tőzsdén is jegyzett ingatlanfejlesztő cég törzsrészvényeseként tekinthet végig hatalmas, más cégeknek is otthont biztosító komplexumon. Érdemes megemlíteni, hogy a rezidens információ- és biotechnológiai vállaltok, illetve a műszaki elit felsőoktatás, a helyben alapított Aquincumi Technológiai Intézet mellett négy éve az IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola is ide költözött át. Elmondhatjuk tehát, hogy az itt létrehozott tudásközpont, illetve a több mint 60 itt működő cég Óbudai Gázgyár történetében új fejezetet nyitott.

Önkormányzatunk szemszögéből nézve persze az sem érdektelen, hogy a Graphisoft park irodaházai révén a III. kerület komoly építményadó-bevételre tesz szert. Fontosabb azonban, hogy a látványában is impozáns komplexum, illetve annak megálmodói elhozták városrészünkbe azt a XXI. századi munkakultúrát és piaci szemléletet, amely a magyar versenyképesség növelésének kulcsa. Fontos, hogy minél több tehetséges magyar fiatal számára legyen elérhető az IT szektor legkorszerűbb képzési rendszere, és később megismerkedhessenek az itteni szervezeti kultúrával is.

Az első 20 év fejlesztői munkája, az alapítók eltökéltsége, a kivívott nemzetközi státusz és a látható prosperitás, az oktatói és cégvezetési munka összessége olyan anyagi és erkölcsi tőkét halmozott fel itt Óbudán, amely a Graphisoft Parkban bizakodással tölthet el minden érdekeltet.

Tisztelt elnök úr, tisztelt vezérigazgató úr, az önök előtt álló, következő 20 évhez is sok sikert; innovációt előmozdító terveik megvalósításához pedig az eddigiekhez mérhető eredményeket kívánok.