Civil nap - 2018

Tisztelt egybegyűltek, hölgyeim és uraim!

 

Ahogyan az emberek többségének van néhány olyan barátja, akire szükség esetén számíthat, úgy az önkormányzatunknak is van – ha nem is barátja – de számos olyan partnere, amelyekkel bizalmi kapcsolatot tart fenn már hosszú évek óta. Igen, a kerületben működő, több mint száz civil szervezetről van szó. Annyiban persze sántít a hasonlat, hogy itt nem felcserélhetők a szerepek, hisz az említett egyesületek és alapítványok a civilség lényegéből fakadóan olyan igények és célok mentén működnek, melyek a hatóságok és hivatalok feladatkörén kívüli területeket fednek le. Függetlenül attól, hogy karitatív, sport, szabadidős vagy épp környezetvédelmi ügyekre fókuszálnak, mindannyian fontos szerepet töltenek be az óbudai közösségépítő munkában. Őket tekinthetjük a szubszidiaritás sarokköveinek, hisz a helyi társadalom közvetlen szükségleteire, problémáira elsőként ők igyekeznek válaszokat adni. Éppen ezért tekinthető természetesnek, hogy az anyagi lehetőségekhez mérten támogatjuk őket. Fontosnak tartom azonban megjegyezni, hogy a partneri kapcsolatunknak van egy jól körülhatárolt szabályrendszere.

S mint ahogy csak az egyféle vércsoporthoz tartozó emberek tudnak egymásnak a veszély pillanataiban segíteni, mikor vérüket adják embertársuknak, kinek rokon a vérképlete, úgy a lélek is akkor tud csak segíteni egy másik léleknek, ha nem “másféle”, ha szemlélete, meggyőződésnél is titkosabb valósága hasonló. – írja Márai Sándor.

Az általam nagyra becsült szerző pontos meghatározása szerint az együttműködés, az egymásért és a közös célokért való fáradozás alapfeltétele egy ki nem mondott, de mindkét fél által megélt azonosságérzés. Annak elismerése, hogy a fontos ügyekben nincs köztük alapvető nézeteltérés. Nos, azt hiszem ez érvényes a civil szervezetek és az önkormányzat kapcsolatában is. Már csak a Római-parti helyszínre tekintettel is kötelességem felhívni a figyelmet két problémás jelenségre. Az egyik a közösségi oldalakon felbukkanó, az online tér eszközeit is felhasználó álcivilek vagy virtuális civilek. A Facebookeon szerveződő önjelöltek köréről beszélek, akik civil szervezet formai kritériumait nem teljesítik, mégis annak állítják be magukat. Azt látjuk, hogy bizonyos ügyek mentén négyen, öten összehajolnak, majd világgá kürtölik véleményüket, követeléseket fogalmaznak meg, miközben a napnál világosabb, hogy csak magánérdekeket szolgálnak, nem Óbuda egész közösségét.

A legendás magyar panaszkultúra életben tartói ők, akik nekem címzett leveleikben királyi többes szám használatával tételeznek maguk mögé valóságban nem létező tömeg támogatást. Nos, az ő figyelmükbe ajánlom a latin szentenciát, mely egyéb helyszínek mellett Óbuda képviselőtestülete tanácstermének előterében is olvasható:

Obliti privatorum publica Curate! – Hagyd a magánügyeid, szolgáld a közt!

A másik a vágyvezérelt, tájékozatlan újságíró. Friss még az átlátszó.hu Római-partról írt cikkének „élménye”, s noha ma azért gyűltünk össze, hogy a kerületért legtöbbet tevő illetőt díjazzuk, kezdem szükségét érezni, a III. kerületi civileknek legtöbbet ártó ember munkásságát elismerő kitűntetés megalapításának is. A részletek még nincsenek kidolgozva, lehet, nem is lesznek, csak az idei győztes személye biztos. Addig is Becker Andrást javasolni fogjuk a Sánta Kutya díjra.

Szerencsére sokkal többen vannak azok, akik az együttműködés erejében hisznek, mi pedig bizalommal támaszkodunk rájuk, az érdemi munkát végző civil szervezetre. Azokra a kiváló helyi szerveződésekre, akik példaadó embereket állítanak elénk maguk közül. Ők azok, a III. kerület szolgálatával immár hosszú évek óta megszemélyesítik azt a városjobbító igyekezetet, melyet a nekik adományozott díj névadója, Balázs Lajos is képviselt.

Az ő erőfeszítéseiket szeretném megköszönni, külön is kiemelve Fehér Ágnes, Gyepes Lajos és Rátkai János tettrekészségét, az Óbudai Piknikkel kapcsolatos szervező munkájukat. És persze köszönöm önöknek is, amiért jelenlétükkel kifejezik a helyi közösségek aktivitását és megerősítik az önszerveződő óbudai közösségek létjogosultságát.

A Civil Óbudai Piknik kötetlen programjaihoz itt a Római-parton és a kerület egyéb helyszínein is mindannyiuknak jó időt és pihentető kikapcsolódást kívánok.