Kisgyermekes Családok Egészségnapja (anyatej világnapja) - 2018

Tisztelt egybegyűltek, kedves édesanyák!

 

Mindannyian tapasztalhatták, számos vizsgálat is alátámasztja, hogy Magyarországon a család fogalma, a gyerekek, szülők, illetve az ő szövevényes kapcsolatrendszerük jelentős változáson megy keresztül. Komoly vita folyik arról, hogy a gyermekvállalás mennyiben tekinthető közügynek, van-e, és ha igen milyen tekintetben van szerepe az államnak, illetve az önkormányzatnak a családok életében.

Nos, úgy gondolom, hogy messzire vezetne, ha most az általános népesedési kérdéseket, és a demográfiai problémákat vennénk górcső alá, ezért helyesebb, ha a Kisgyermekes Családok Egészségnapján arra vetünk egy pillantást, hogy mi az, amit helyi szinten mi adhatunk a kismamáknak annak érdekében, hogy ők a lehető legbensőségesebb kapcsolatban maradhassanak a kisbabájukkal és biztonságban nevelhessék őket a születést követő években.

Az önkormányzat közvetlen támogatásai elsősorban a rászoruló családok mindennapjait hivatottak megkönnyíteni, hiszen mindannyian abban vagyunk érdekeltek, hogy a gyermekvállalás és gyermeknevelés ne problémaként jelenjen meg senki életében. Intézményfenntartóként további két kapcsolódási pontot is érdemes megemlíteni. Az első az ÓKK égisze alatt működő baba-mama klub, melynek keretében már sokan találkozhattak Nagy Ágnes orvos, életmódszakértővel, aki segít eligazodni a még beszélni nem képes kicsik igényei között. Ma már közismert a Dúdolj! Ringass! Táncolj! babáknak szóló népzenei esemény sorozatunk, és rendszeresen megrendezik a babaruha börzét is itt a házban. Mindezek együtt lehetőséget teremtenek a találkozásokra, arra hogy a kisbabák nevelése, gondozása ne okozzon az anyukák számára életállapotbeli izolációt.

A másik már a mai esemény házigazdájának, Óbuda-Békásmegyer Védőnői Szolgálatának nevéhez kapcsolódik. Tulajdonképpen a kerületi kismamák velük állnak szoros, rendszeres és közvetlen kapcsolatban. Az ő szervező munkájuknak köszönhetjük, hogy az Anyatej világnapján, immár 14. alkalommal találkozhatunk e kötetlen esemény keretében. Férfiként és már egy felnőtt fiú apjaként kicsit speciális a helyzetem, hisz tisztában vagyok azzal, hogy a csecsemők és az édesanyák intim és csodálatos viszonyát a maga teljességében sosem ismerhetem meg. Mégis úgy gondolom, hogy nekünk is van közünk a babák fejlődéséhez, nevelkedéséhez, amit az is jelez, hogy ma már egyre több apuka veszi ki a részét a pelenkázásból, etetésből. Én is egyre többször látom, hogy az apák babakendőben maguk viszik a hátukon a kicsiket. Az is bizonyított, hogy amennyire komoly egészségmegőrző funkciója van a babák számára az anyatejnek, – más tekintetben, de – közel annyira jelentős egészségvédő hatású az apáknak a saját családjukban vállalt aktív szerep.

Éppen ezért örömére szolgál, hogy a májusi Születés hete óta ismét itt láthatjuk a Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom születéseket középpontba állító óbudai vándorbölcsőjét, amely újra egy új kis jövevény családjához kerül.

A gyermekek vállalása a szülők számára egyszerre nagy öröm és szép kihívás, óbudai közösségünk tagjai számára pedig befektetés a jövőbe. Ezért szeretnénk támogatni a bölcsődétől, a civil kezdeményezéseken át a kerületi feladatvállalásokig minden olyan erőfeszítést, mely azt üzeni az itt élőknek, hogy Óbuda a családok és a kisgyermeket nevelők szempontjaira figyelő, komfortos városrész kíván lenni.

Eötvös Károly sorai szerint: A csecsemőben akkor támad a lélek, mikor nevetni kezd, s az öregben és nyavalyásban akkor múlik el a lélek, amikor már nem tud többé nevetni. Nos, tisztelt egybegyűltek, én azt kívánom mindannyiuknak, hogy még hosszan élvezhessék a gyermekeik által önökre sugárzott nevetés lélek fiatalító derűjét.

 

Köszönöm a meghívást, köszönöm, hogy meghallgattak.