Karnevál

Századunk egyik legizgalmasabb, legeredetibb, legmonumentálisabb regénye Hamvas Béla Karnevál-ja: a modern magyar prózairodalom és bölcselet egyedülálló alkotása. A lebilincselő olvasmány egyszerre történetfilozófiai vallomás és magasrendű intellektuális kaland: Nemcsak a modern ember spirituális fejlődésregénye, s nemcsak a XIX-XX. század kíméletlen éleslátással, sziporkázó szellemmel és hatalmas műveltséggel megrajzolt patográfiája, hanem időkön-tereken-gondolatkörökön keresztül vezető “Érzelmes utazás”, metafizikai pikareszk – Hamvas szavaival: “sorskatalógus”, a “tízezerbőrű tűzgyermek” (a lélek) regénye. A szereplők, helyszínek, események karneváli forgatagának tengelyében azonban egyetlen felszólítás áll: felszólítás a káprázatoktól megszabadult én keresésére, meghódítására, megvalósítására; felszólítás a hiteles életre.
Keletkezése után több mint három évtizeddel a Karnevál megjelenése a magyar szellemi élet kimagasló eseménye lehet.