Idősek Napja – 2010

„Önmagát becsüli meg minden nemzedék azáltal,

hogy tudomásul veszi:

a világ nem vele kezdődött.” – Sütő András


Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Az idősek világnapja ma nemcsak arra kínál alkalmat, hogy köszöntsük a körünkben megjelent idős kerületi lakókat, hisz ez természetes. Örömmel számolhatok be önöknek arról, hogy a tegnapi napon az Idősbarát Önkormányzat kitüntető díját is átvehette kerületünk a Parlamentben. Az elismerés azt hiszem annak a kifejezése, hogy mi valóban igyekeztünk a lehető legjobb ellátást és a mindennapok eltöltéséhez a leghasznosabb programokat megszervezni nyugdíjas kerületi lakóinknak.

A praktikumon túl azonban a mai nap arra is lehetőséget teremt, hogy a feszített hétköznapok sűrűjében megálljunk egy pillanatra, és feltegyük magunknak a kérdést, vajon milyen körülmények között élnénk, ha szüleink, nagyszüleink, nem azt vagy nem úgy cselekedtek volna, ahogy.

Noha a mai világ túlfűtött tempója mindannyiunk számára kemény feltételeket diktál; kellő távolságból szemlélve a múltat, megállapíthatjuk, hogy elődeinknek sokkal viharosabb évtizedekben kellett helytállniuk, és példát mutatniuk emberségből és hazaszeretetből.

Bevallom ma is nagy érdeklődéssel hallgatom a nyugdíjas házak lakóinak élettörténeteit. Bár a félmúltunk eseményei könyvekből megismerhetőek, úgy hiszem, csak az idősek által személyesen megélt esetek szilánkjaiból tárulhat fel előttünk a teljes kép. Kell, hogy ismerjük ezeket a gyakran szenvedéssel, küszködéssel teli epizódokat, hogy valóban értékelni tudjuk jelenünket és ne essünk a múltat átfestő hamis idealizálás hibájába.

A századforduló jogász politikusának, Eötvös Károlynak szavai szerint „A múltnak is volt keserűsége, s a jelenvaló kornak is van öröme.”

Én azt kívánom önöknek, hogy találják meg a jelen örömét, maradjanak aktívak, hisz – amint mondani szokták – csak az válik öreggé, aki hagyja. Őrizzék meg egészségüket, mozogjanak, vegyék igénybe a sportolási lehetőségeket! Számunkra fontos, hogy a kerületben derűs és kiegyensúlyozott legyen mindenki függetlenül attól, hogy épp idős nyugdíjas, felnőtt családos, vagy még egészen kicsi gyermek. Óbudán mindenkire számítunk.

Végezetül engedjék meg, hogy köszönetemet fejezzem ki az önkormányzat munkatársainak, az intézményeinkben helytálló kollégáinknak, és a képviselőtestület mindazon tagjainak, akik munkájukkal kifejezésre juttatták kerületünk idős lakói iránti megbecsülésüket.

A nemsokára kezdődő programokhoz mindannyiuknak jó szórakozást kívánok.