Óbuda Napja – 2017

Tisztelt ünneplő egybegyűltek, hölgyeim és uraim!

Ahogy a legtöbb család életében jelentőségteljes szerepet kap a születésnap, vagy egyéb jeles évforduló, épp oly fontos nekünk, óbudaiaknak, hogy legyen egy nap, amely rólunk, azaz a III. kerület példamutató személyeiről, civil szervezeteinkről, hagyományainkról és természetesen a felhőtlen, vidám ünneplésről szól. A mai nap immár a 11. a sorban, amikor Óbuda Napján találkozhatunk egymással, és részt vehetünk a városrész színes és szerteágazó programjain.
Szerencsések vagyunk, hisz kulturális téren mélyre nyúló és erős gyökerekkel rendelkezik Óbuda. Egészen Hadrianus császár időszakáig tekerhetjük vissza az idő kerekét. 1900 évvel ezelőtt ugyanis ezen a földön már álltak Aquincum falai, a település gyorsan fejlődött, a polgárváros 124-ben, Hadrianus császári uralkodása idején emelkedett városi rangra, de ekkor nyerte el végső formáját a mai Flórián téren álló légió tábor is. Jó okunk van tehát az idei esztendőben mindezt különböző tematikus rendezvények által, a Hadrianus emlékév keretében megünnepelni. Óbuda a 2000 éves város – mondhatnánk büszkén. 2017-ben ugyanakkor Kassák Lajos halálának 50. évfordulójára és az osztrák-magyar kiegyezés 150. évfordulójára is emlékezünk.
Közösségépítő munkánk a kultúra színtereit is számos ponton átszövi. Óbuda a kultúra városa – mely nem csupán szlogen, de küldetésünk összefoglalása is. Most csak a legutóbbi időszak három legizgalmasabb kezdeményezését említem: Az Esernyős Turisztikai és Információs Pont megnyitásával már önmagában is egy vonzó közösségi helyszínnel gazdagodott Óbuda, de nemrég a kávézó és információs funkció kibővült egy önálló részleggel, a Szindbád Közösségi Iroda és Rendezvénytér szolgáltatásaival, s ez által a Fő tér funkcióváltásához is hozzájárult.
A III. kerület értékei, történetei és az érdeklődésre számot tartó alakjai számára nyit teret az Óbudai Anziksz című kiadvány, mely évente négyszer jelenik meg városrészünk lokálpatriótáinak nagy megelégedésére.

A harmadik projektünk már a jövőbe vezet, hisz hamarosan új könyvtár nyílik az Ezüsthegy utcában. Az épület korábban a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár fiókkönyvtáraként működött, de meglehetősen rossz állapotba került az évek során, ezért bezárták. A ház most kívül-belül megújul és a Platán könyvtár fiók könyvtáraként kapja vissza eredeti funkcióját.
Azt látjuk ugyanis, hogy a kulturális befektetések megtérülnek, hisz ezek által egyre vonzóbb és szerethetőbb kerületté válik Óbuda, miközben a helyiek is megtapasztalhatják, hogy a közpénzből őket szolgáló fejlesztések jönnek létre. Személyes komfortérzetük javulását – az évente megrendezett sör, illetve bornapok mellett – például a Színes város projekt látványos épületfestésein keresztül-, vagy épp a Hello Wood csoport fiatal dizájnereinek színes utcabútoraival igyekszünk fokozni.
Óbuda megújításának trendjébe illesztettük a közösségi tervezéseket is. Tavaly 16 különböző helyszín alakításába vontuk be a lakosságot, ezek közül kettő megvalósításához a fővárosi Tér_Köz pályázat forrásait is sikerült megszereznünk. Idén további öt területen van folyamatban közösségi tervezés, egyebek mellett a legkomolyabb lehetőségeket tartogató Flórián téren.
A városrész közösségi fejlesztéséhez értelemszerűen partnerek is kellenek. Bizakodásra ad okot, hogy nagyon jó együttműködést sikerült az évek során kialakítani a kormányzattal és személy szerint Varga Mihály miniszter úrral. Arra a támogatásra, amit tavaly a kormányzat biztosított Óbuda számára, az elmúlt 27 évben nem volt példa, s örömmel mondhatom, legnagyobb közös fejlesztésünk, a békásmegyeri piac megújítása jó ütemben halad. Kifejezetten üdítő kerületünk számára a fővárosi források megnyitása is. Egy jól működő közösség azonban nem csak a fejlődő környezetre, de joggal tart igényt tagjainak konstruktív és szabálytisztelő magatartására is.
Partneri együttműködés kell tehát ahhoz, hogy közösségünk számára élhető közállapotokat teremthessük. A kerület adottságai kiválóak, jelentős potenciál van a Római-part, az egykori gázgyár, valamint a Hajógyári sziget fejlesztésében is, ám ezek megvalósításához már állami támogatás szükséges. A lényeg azonban az, hogy saját környezete alakításába legyen módja minden érintettnek beleszólni, javaslatot tenni, mert sok észrevételből alakulhat csak ki a város támadhatatlan, korszerű és funkcionális új arculata. Szükséges, de nem elégséges feltételek ezek, hisz a terek és épületek összességére valódi otthonunkká csak akkor válik, ha azok a helyben élők számára találkozási pontokként működik, ugyanis a város van az emberért, nem az ember a városért.
Az otthonod ott van, ahol valaki szeretné, ha tovább maradnál – mondta az ismert amerikai író, Stephen King, és mi közösségépítő munkánkkal épp erre törekszünk. A civil szervezetekkel, lakóközösségekkel karöltve szeretnénk létrehozni, illetve megerősíteni az óbudaiak egymást személyesen is ismerő, segítő hálózatait, legyen szó szabadtéri sport rendezvényekről, kulturális előadások látogatásáról, vagy civil önsegítő, önképző együttlétekről.
Mindig nagy örömünkre szolgál, ha mindezek mellett olyan kiválóságokat állíthatunk példaként az óbudaiak közössége elé, akik művészeti, sport, tudományos vagy egyéb teljesítményük által maguk is hozzájárultak a III. kerület ismertebbé tételéhez.
Az idei év kitüntetettjeinek előre is gratulálok eddig elért teljesítményükhöz. Köszönöm önkormányzatunk minden képviselőjének a konstruktív testületi munkáját, a kerületi közéletben szerepet betöltő vállalkozások vezetőinek pedig a támogató jelenlétüket.
Mindig öröm számomra, hogy Óbuda Napján az édesanyákat is együtt köszönthetjük. Bár Erich Fromm szavai szerint Az anyai szeretet természeténél fogva feltétlen, én úgy gondolom, ennek elsősorban mi vagyunk a haszonélvezői.
Ezért tehát a magam és a városvezetés nevében kívánok minden édesanyának és nagymamának szeretteik körében eltöltött sok örömteli pillanatot.
Önöknek pedig, és a hétvégén kerületbe látogató minden vendégünknek jó időt, jó kedvet és élményekben dús kikapcsolódást kívánok Óbuda Napjához.