Krúdy Kör 35. jubileuma

Tisztelt irodalom barátok, hölgyeim és uraim!

Engedjék meg, hogy mindjárt az elején egy számomra kedves Krúdy idézetet osszak meg önökkel:

Légy víg, mint én. Hisz senki se veheti el tőlünk azt, ami egyedül a miénk: az emlékeinket.

Számos jelét adta az elmúlt évtizedekben Óbuda, hogy Krúdy Gyulát kiemelt hely illeti meg városrészünkben. Nem csupán a nagytermészetű embert, az ízek és szerelmek feltétlen barátját, még csak nem is kizárólag a magasan jegyzett írót. Krúdy ugyanis elválaszthatatlan az általa megálmodott, és Szindbád alakja által megteremtett világtól, melyben titkon magunk is jelen vagyunk. Érezzük majd’ száz évnyi távolságból is a vendégfogadók atmoszféráját, halljuk a postakocsik érkezését jelző kürtszót a hólepte kis hegyi falu határában. Látomásos világa olvasmányélményeink révén szinte magától életre kel. Az előbb említett citátum is erre utal, hisz ezekre a soha nem volt, mégis az író történetei által átélhető históriákra szívesen emlékezünk, s mi tagadás, általa magunk is mindenre képes, vidám fiatalokká változunk.

Ahogy most körülnézek, a fiatalságnak ezt a rejtett jelenlétét érzékelem az önök körében, annak ellenére, hogy fennállásának immár 35. évébe lép a Krúdy Kör. Ez ünnepi alkalomra megjelentetett VI. antológia és benne szereplő közel 70 alkotó prózája, verse, festménye, fotója és kisplasztikája adja meg azt az értelmezési keretet, melyben tetten érhető Krúdy inspirációja és vidám, másutt eltűnődő életfilozófiája.

Krúdy Gyula öröksége azonban nem csak a művészi alkotások által tehető élővé, írói mivolta mellett ugyanis kora színes társasági életének egyik emblematikus alakja is volt. Nem véletlen tehát az a számára is minden bizonnyal kedves közösségi esemény, melyet az ő nevében, de a Kéhli vendéglő falai között mostanság is rendszeresen megtartanak. Bizony kellett ehhez a Cecei-Horváth Tibor, majd fia által tovább vitt támogatói szerep, mely sokak örömére szolgált, miközben a vendéglátás révén Krúdy emléke előtt tisztelgő hagyományőrzés sajátos eszköze lett.

A vidám társasági események megfiatalítják a szívet. A Három és fél évtized című kötetben szereplő – a szerzők közül legkorábban, 1924-ben született „fiatalember” Antalfy István rövid versével szeretném köszönetemet kifejezni a Krúdy Gyula Irodalmi Kör tagjainak alkotói tevékenységéért. Kanizsa Józsefnek és Király Lajos uraknak pedig azért a szervezői munkáért, aminek köszönhetően ma itt együtt lehetünk.

Zenél az élet
Az ifjúkor derűje él szívemben.
Boldog és vidám vagyok.
Az élet hív, mesél…
S ha nem is megy minden simán,
szép lehet az élet sorja,
van tavasz, szépség, s a sors az
embert bárhová sodorja,
mindenhol van napfény, vigasz.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket.