Hadrianus konferencia – 2017

Tisztelt professzor úr, tisztelt hölgyeim és uraim!

Óbuda a 2000 éves város. A magyar államiság alig több mint 1000 éves viszonylatában talán kissé meghökkentő ez a megállapítás, de városrészünk, az egykori Aquincum nagy ívű történeti és építészeti öröksége megengedi, hogy itt, Budapest III. kerületében szlogenként használjuk ezt az utalást.

Tehát nagy tisztelettel köszöntöm önöket Óbudán, 2000 éves városunkban. Innen alig néhány száz méterre, az Árpád hídi felüljáró alatt már az egykori légiótábor legnagyobb építménye, a közfürdő falai láthatók. Különös, de maga a bemutatott nagy fürdő sem az eredeti már, hisz az valamikor a III. században elpusztult a háborúban majd később újjáépítették. Úgy látszik, hogy a rekonstrukciós kedv, illetve a megőrzés igénye az ókortól kezdve egészen a XXI. század jelenéig a sajátunk maradt, miközben természetesen a célok és az eszközök megváltoztak. Ma már a historikus múlt felidézésére került a hangsúly. Nem csupán a konzerváló műemlékvédelemre kell azonban gondolni, lehet a szabad képzettársításon alapuló kortárs képzőművészetre is, melynek egyik látványos megnyilvánulása a Fő téren álló, stilizált, modern Hadrianus fejet megformáló installáció.

Budapest ókori épített emlékei, – melyek döntően nálunk, a III. kerületben találhatók –, a Hadrianus előtti és utáni korokba is elvezethetnének. Itt állt az aquincumi légiótábor, és a mellette felépült a katona- és a polgárváros is. Mindkettőhöz hozzákapcsolódott egy-egy jellegzetes formájúamfiteátrum. Már említettem a fürdő komplexumot, de nem túl messze innét szintén megtekinthető a IV. századra tehető ókeresztény sírkápolna, a cella trichora is. A teljesebb képhez hozzátartozik, hogy a lábunk alatt fellelhető, vagy a torzó formában látható kincseink jelenleg sajnos nincsenek megfelelő értékükön kezelve. Úgy gondolom, hogy a főváros kulturális fejlesztései között nagyobb hangsúlyt kellene kapniuk. Mi ugyan mindent megteszünk a kor ismertebbé tételéért, de a bennük rejlő turisztikai lehetőségek szélesebb körű kiaknázása messze túlmutat a III. kerületi önkormányzat lehetőségein.

Szerencsére az Aquincumi Múzeum szakembereinek aprólékos kutató munkája alapján igencsak részletes tudásra tehet szert az érdeklődő Hadrianus koráról, és magáról a helytartóról, a későbbi császárról is. E tudományos leírások alapján készült el a téren látható-, megvilágítva különösenfigyelemfelhívó szakállas Hadrianus fejforma. A fényfestése arra is alkalmas, hogy a városépítő császár ne csupán a Fő tér, de egész Óbuda középpontjába kerülhessen emlékéve során.

 

Trónra lépésének 1900. évfordulója kapcsán az uralkodónak már eddig is számos oldalát ismerhette meg a közvélemény. Ő a békére törekvő hadvezér, a művészetpártoló hellenista, sőt a saját neméhez is vonzódó államférfi; hozzánk mégis elsősorban a települések építésén és védelmén munkálkodó karaktere áll legközelebb. Miután nevéhez kötődik a katonai tábor mellett felépülő aquincumi település, mely hamarosan polgárváros rangra emelkedett; úgy gondoltuk, hogy önkormányzatunk jövőbeni fejlesztéseit összegző koncepciónkat Hadrianus program néven tárjuk a nyilvánosság elé. Óbuda területének ókori múltja azonban tőle függetlenül is rendkívül gazdag, s ezt – amint arra már utaltam – mindenképpen szeretnénk napjaink időszakában is izgalmas témaként bemutatni. Nemrég itt a galériában egy tematikus pályázat keretében emeltük a fotóművészet hatáskörébe antik örökségünket, s bára téma adott volt, számtalan képi olvasata került a kuratórium, majd a közönség elé. Varietas delectat – ahogy a latin bölcsesség tartja:a változatosság gyönyörködtet.A kiállított fényképfelvételek mindegyikén jelen és a római kori múlt kapcsolódott össze, hol játékos, hol elgondolkodtató formában.

Nos, azt hiszem sikerült valamit felvillantani mindabból, amit Hadrianus császár és kora inspirált a 2017-es emlékévében Óbudán. Az előttünk álló konferencia és annak résztvevői pedig minden bizonnyal tovább szélesítikmajd a szakma számára azt a történeti, tudományos alapot, melyre az idei megemlékezések, kiállítások épülhetnek.

Köszönöm, hogy eljöttek Óbudára, kívánom, hogy jól érezzék magukat nálunk. Az elkövetkező napokhoz hasznos időtöltést, érdekfeszítő előadásokat és eredményes konferenciát kívánok mindannyiuknak.